full screen background image

Ogłoszono trzeci przetarg na budowę lotniska Radom-SadkówPrzedsiębiorstwo  Państwowe „Porty Lotnicze” ogłosiło trzeci przetarg na wykonanie projektu budowlanego wraz z Programem Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) towarzyszących obiektów kubaturowych dla Lotniska Radom-Sadków. Oferty można składać do 8 listopada.

Za przejęciem przez PPL nieczynnego lotniska w Radomiu miały pójść bardzo poważne inwestycje przekształcające pusty dziś obiekt w nowoczesny port zdolny do obsłużenia nawet 10 mln pasażerów rocznie.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje opracowanie PFU wraz z projektami budowlanymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz przedmiarem robót dla poszczególnych zadań budowy obiektów kubaturowych towarzyszących na lotnisku w Radomiu wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. W ramach zadań wykonawca uzyska wymagane prawem uzgodnienia, pozwolenia i decyzje, wykona projekty budowlane i projekty uzupełniające, uzyska decyzje zezwalające na realizację inwestycji.

Jedynym kryterium oceny oferty jest cena. Inwestycja nie jest objęta dofinansowaniem z Unii Europejskiej. Zgłaszający się do przetargu są zobowiązani do wpłacenia wadium w wysokości 20 tysięcy złotych. Zwycięzca będzie mieć cztery lata na wykonanie wszystkich prac.

To już trzeci przetarg dotyczący kontrowersyjnej inwestycji na południu Mazowsza. Dwa poprzednie dotyczyły prac związanych z budową terminala i płyty postojowej.

źródło: rynek-lotniczy.pl
Komentarze