PIERWSZA POMOC W SZKOLEKażdy z nas ma obowiązek udzielić pierwszej pomocy osobie potrzebującej. Niestety nie wszyscy potrafimy fachowo zachować się w takiej sytuacji, zwłaszcza gdy stres bierze górę. Dlatego projekt pod hasłem „Pierwsza pomoc przedmedyczna dla każdego” został sfinansowany z radomskiego Budżetu Obywatelskiego.

Projekt „Pierwsza pomoc dla każdego” jest wyjątkowy ponieważ skierowany jest do wszystkich mieszkańców Radomia, również tych najmłodszych – czyli do dzieci.
W Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 odbyło się inauguracyjne spotkanie w ramach projektu, o którym mówił Prezydent Miasta Radomia, Radosław Witkowski.
Spotkanie rozpoczęło się scenką teatralną odegraną przez uczniów szkoły. Dzieci wcieliły się w rolę rodzeństwa, które spotkał nieszczęśliwy wypadek. Ich zadaniem było udzielenie pierwszej pomocy oraz przeprowadzenie telefonicznej rozmowy z dyspozytorem pogotowia.

W projekcie „Pierwsza pomoc dla każdego” wezmą udział dzieci z radomskich szkół podstawowych, które zostaną przeszkolone przez ratowników medycznych z zakresu pierwszej pomocy. O sensie i pożyteczności tej akcji mówił Sylwester Jelonek z Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego. Ratownik podkreślał, jak ważne jest edukowanie dzieci w aspekcie pomocy przedmedycznej, które często są jedynymi świadkami nieszczęśliwych wypadków. Umiejętność odpowiedniego reagowania w takich sytuacjach jest niezbędna, zwłaszcza szybkie wezwanie pogotowia ratunkowego.

Dzieciom bardzo podobają się lekcje pierwszej pomocy i chętnie biorą w nich udział, o czym mówiła Magdalena Krok z 5 klasy PSP nr 4.

Komentarze