full screen background image

Portal ibom dla radomian – sprawy urzędowe załatwiane onlineRadomianie bez wychodzenia z domu mogą rezerwować wizyty w Urzędzie Miejskim, kierować do niego pisma, a także regulować należności wobec Gminy. Wszystko to dzięki portalowi ibom.radom.pl, który w czerwcu został uruchomiony w ramach projektu „Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców Radomia”.

Już ponad tysiąc razy radomianie skorzystali z możliwości rezerwowania wizyty w Urzędzie Miejskim za pośrednictwem internetu, bowiem portal ibom.radom.pl umożliwia interesantom Urzędu Miejskiego korzystanie z wybranych usług drogą elektroniczną. Za jego pośrednictwem można też zapisywać się na zajęcia prowadzone przez cztery placówki kultury. – Internetowe Biuro Obsługi Mieszkańca działa i zachęcamy wszystkich do korzystania z tego udogodnienia. Na razie największym zainteresowaniem cieszy się system kolejkowy, który daje możliwość zapisywania się na wizytę m.in. w Wydziale Komunikacji. W ten sposób można na przykład zarejestrować samochód bez konieczności czekania w kolejce. System daje jedna znacznie więcej możliwości. Warto założyć sobie profil zaufany, który umożliwi korzystanie ze wszystkich funkcji, łącznie z regulowaniem należności, w tym płacenia podatku od nieruchomości – mówi sekretarz miasta Michał Michalski.

Projekt „Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców Radomia” współfinansowany jest w 80% przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020).

Lista spraw, które mieszkaniec Radomia załatwi przez Internet z pośrednictwem platformy ibom.radom.pl:

·         Deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1)
·         Informacja w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1)
·         Deklaracja na podatek rolny (DR-1)
·         Informacja w sprawie podatku rolnego (IR-1)
·         Deklaracja na podatek leśny (DL-1)
·         Informacja w sprawie podatku leśnego (IL-1)
·         Deklaracja na podatek od środków transportowych (DT-1)
·         Oświadczenie do wniosku o ulgę
·         Informacja o zmianie danych identyfikujących w podatkach i opłatach lokalnych
·         Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
·         Wniosek o wykreślenie sprzętu pływającego służącego do połowu ryb z rejestru
·         Wniosek o zarejestrowanie sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb
·         Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy miasta Radomia
·         Wniosek o zmianę wpisu w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy miasta Radomia
·         Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu / o stanie zaległości podatkowych
·         Zgłoszenie zamiaru korzystania z pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną na inwestycję początkową z zakresu badań naukowych i prac rozwojowych (wg uchwały 170/2015)
·         Zgłoszenie zamiaru korzystania ze zwolnienia de minimis (wg uchwały 751/2014)
·         Zgłoszenie zamiaru korzystania ze zwolnienia stanowiącego pomoc de minimis (752/2014)
·         Wniosek o wydanie zaświadczenia (podatnik podatków lokalnych)
·         Wniosek o zwrot opłaty skarbowej
·         Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
E-usługi dla miejskich placówek kultury
·         Zapisy na zajęcia prowadzone przez Miejski Ośrodek Kultury „Amfiteatr” (MOK), w tym „Kuźnia artystyczna”
·         Zapisy na zajęcia prowadzone przez Dom Kultury „Idalin” (DKI)
·         Zapisy na zajęcia prowadzone przez Dom Kultury „Borki” (DKB)
·         Zapisy na zajęcia prowadzone przez „Łaźnię” Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria (KST), w tym „American Corner”.

Ponadto istnieje możliwość regulowania zobowiązań podatkowych wobec Gminy i opłat za zajęcia w domach kultury. Można też rezerwować wizyty w wybranych komórkach organizacyjnych Urzędu Miejskiego, np. Wydziale Komunikacji, Wydziale Spraw Obywatelskich.
Warunkiem korzystania z platformy jest zalogowanie się do portalu poprzez profil zaufany lub certyfikat kwalifikowany.

Źródło: radom.pl

Komentarze