Powiększyło się grono Honorowych Obywateli RadomiaRadni przyjęli wniosek prezydenta, Radosława Witkowskiego, o nadanie tytułu Honorowego Obywatela Radomia Teresie Grodzińskiej oraz Józefowi Marjańskiemu

Teresa Grodzińska oraz Józef Marjański byli związani z naszym miastem, oraz zasłużonymi postaciami dla Radomia i Polski. Dodatkowo wykazali się bohaterską postawą w trakcie wojny polsko-bolszewickiej w 1920 r. 

Teresa Grodzińska była sanitariuszką, która w trakcie walk z bolszewikami poniosła męczeńską śmierć. Została odznaczona Orderem Virtuti Militari. Jej postaci poświęcono również tabliczki pamiątkowe w murze cegiełkowym zamku na Wawelu.

Z kolei Józef Marjański kierował m.in. akcjami rozbrajania austriackich żołnierzy i przejęcia koszar, gdy 2 listopada 1918 r. zawiązał się Komitet Pięciu i ustanowiono Republikę Radomską. Również został odznaczony Orderem Virtuti Militari. Józef Piłsudski mawiał, że  Józef Marjański jest ,,pierwszym z dzielnych”. 

Honorowymi Obywatelami Radomia są m.in. Maria Fołtyn, Andrzej Wajda, Lech Kaczyński, Józef Grzecznarowski oraz Lech Wałęsa.

Komentarze