Powstaje nowy szlak rowerowy na trasie Kozienice – BrzózaWłaśnie rozpoczęły się prace terenowe związane z utworzeniem nowej drogi rowerowej

Szlak będzie przebiegał wzdłuż drogi krajowej nr 48 po dawnym pasie przeciwpożarowym, od miejscowości Nowy Łuczynów do osady leśnej Cztery Kopce. Mówi Lidia Zaczyńska z Nadleśnictwa Kozienice:

Długość szlaku wynosi ponad 3 km.

Komentarze