full screen background image

Poznaliśmy wyniki Budżetu Obywatelskiego32 projekty z Budżetu Obywatelskiego będą realizowane w przyszłym roku. Mieszkańcy Radomia wybierali spośród 170, które zostały dopuszczone do głosowania

O tym, które z nich otrzymają dofinansowanie zadecydowało 15 tysięcy radomian. Wśród beneficjentów Budżetu Obywatelskiego znalazła się między innymi Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego oraz Radomski Szpital Specjalistyczny.

– Bardzo się cieszymy, że kolejna karetka będzie zakupiona w ramach Budżetu Obywatelskiego – nie ukrywała radości Elżbieta Cieślak, rzeczniczka radomskiej lecznicy

– Życzę radomianom, aby jak najmniej korzystali z łóżek, które uda nam się zakupić w ramach wygranego projektu – mówi Edwin Kornak, pomysłodawca projektu zakupu łóżek dla szpitala przy ulicy Tochtermanna.

W ramach Budżetu Obywatelskiego będą również między innymi zakupione miejskie alkomaty oraz zostanie stworzony grill miejski przy ulicy Rybnej.

 

Pełna lista zwycięskich projektów:

Kategoria do 50 tys. zł

Domki dla bezdomnych kotów
Projekt zakłada zakup ocieplanych domków dla wolno żyjących kotów, które zostaną rozmieszczone na terenie Radomia.

Radom atrakcyjny turystycznie
Stworzenie ścieżek questingowych związanych z Radomiem i jego historią. To ścieżka, którą pokonuje się rozwiązując zagadki, a przy okazji zdobywa się wiedzę.

Truchtem po zdrowie – kontynuacja z nordic walking
Projekt zakłada prowadzenie zajęć z trenerem, który nauczyłby w teorii i praktyce, jak bezpiecznie i prawidłowo uprawiać tego typu sport.

Bezpiecznie za kierownicą – ogólnodostępne alkomaty miejskie
Projekt zakłada zakup i montaż alkomatów, z których każdy będzie mógł skorzystać przed jazdą samochodem. Alkomaty staną w dziesięciu miejscach na terenie Radomia.

Piękne XV-lecie – rewitalizacja i ożywienie terenów zielonych
W ramach projektu przeprowadzona zostanie gruntowna rewitalizacja terenów zielonych na dwóch działkach, tj. posadzenie nowych drzew, krzewów i kwiatów wokół powstającego placu zabaw i siłowni zewnętrznej oraz pielęgnacja starych drzew.

Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez wykonanie przejścia dla pieszych
Projekt przewiduje wykonanie przejścia dla pieszych na os. Gołębiów II. Założeniem jest poprawa bezpieczeństwa pieszych, które jest zagrożone przez panujące w tym miejscu duże natężenie ruchu.

Wczesne wykrywanie cukrzycy typu 2
Celem projektu jest identyfikacja osób powyżej 45. roku życia zagrożonych cukrzycą.
W ramach projektu zaplanowane są badania laboratoryjne, pomiary masy i składu ciała, konsultacja dietetyczna, konsultacja diabetologiczna.

Bezpłatne zajęcia aqua aerobik dla seniorów
Projekt zakłada organizację bezpłatnych zajęć z aqua aerobiku dla seniorów w Radomiu.

Brama getta w Radomiu – upamiętnienie
Projekt zakłada upamiętnienie bramy (wejścia) do getta w Radomiu poprzez oznaczenie niewielkiego odcinka chodnika dla pieszych.

Grill miejski nad rzeką Mleczną – Skwer przy ul. Rybnej
Celem projektu jest utworzenie w mieście nowego ogólnodostępnego miejsca rekreacji dla mieszkańców Radomia poprzez ulokowanie kilku obiektów malej architektury m.in. altany z paleniskami, ławeczek, utwardzenie fragmentu placu, oznakowanie informacyjne skweru.

Akademia Bezpiecznej Jazdy- CoZaJazda!
Projekt to połączenie wypraw rowerowych z istniejącą potrzebą promowania zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z zasadami prawidłowego udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Scena letnia – koncerty w parku Południe
Ideą projektu jest stworzenie możliwości integracji lokalnej społeczności bez konieczności docierania do centrum. Koncerty na letniej scenie mogłyby odbywać się w okolicach parku.

Radom chudnie zdrowo
Pakiet zajęć i spotkań wspierających zdrowy tryb życia. Spotkania z dietetykiem, psychologiem oraz zajęcia sportowe dla osób, które chciałyby zadbać o formę i lepszą jakość swojego życia.

Postaw na prawidłowy rozwój najmłodszych radomian
Projekt zapewnia profesjonalną naukę wiązania chust do noszenia dzieci dla kilkuset rodziców z Radomia wraz z wypożyczeniem chusty do trenowania w domu.

Scena letnia – koncerty w parku Gołębiów
Ideą projektu jest stworzenie możliwości integracji lokalnej społeczności bez konieczności docierania do centrum. Koncerty na letniej scenie mogłyby odbywać się w okolicach parku.

Zdrowy start w przyszłość – zajęcia z dietetykiem w przedszkolach
Celem projektu jest zwiększenie wiedzy oraz edukacja żywieniowa pracowników przedszkoli oraz rodziców/opiekunów dzieci w wieku przedszkolnym w zakresie prawidłowego żywienia, kształtowania nawyków żywieniowych oraz odpowiedniego doboru produktów spożywczych jak i zastosowania optymalnych technik kulinarnych.

Kategoria 50-400 tys. zł

Butelkomaty dla Radomia
Zakup 2 samoobsługowych automatów do odbierania butelek PET, aluminiowych puszek i butelek szklanych. Za ich oddanie mieszkaniec Radomia otrzymywałby np. punkty, które trafiałyby na Radomską Kartę Miejską, Radomską Kartę Seniora, zamieniane byłyby na bilet autobusowy, uprawniałyby do korzystania z obiektów MOSIR Radom lub można by było je wykorzystać podczas parkowania w płatnej strefie w centrum miasta lub przy wypożyczeniu Radomskiego Roweru Miejskiego.

Przewóz osób Niepełnosprawnych Dorosłych na WTZIŚDS. Finansowanie Transportu Niepełnosprawnych. Kontynuacja.
Zapewnienie bezpłatnego transportu dorosłych osób niepełnosprawnych uczęszczających na zajęcia WTZ i ŚDS.

Wodopoje dla zwierząt
Projekt zakłada wybudowanie wodopojów dla zwierząt w parkach miejskich. Wodopoje identyczne jak miejskie wystawianie m.in. przed Urzędem Miejskim i kościołem oo. bernardynów.

Stop bezdomności Zwierząt
W radomskim schronisku dla bezdomnych zwierząt, na małym obszarze egzystuje w ciasnych boksach, po kilka sztuk razem ponad 600 psów. Koszty związane z projektem to głównie koszty sterylizacji i opieki nad wysterylizowanym zwierzęciem prze kilkanaście dni.

Wielki koncert na Wielki Jubileusz. 40 lat radomskiego Amfiteatru
29 sierpnia 2020 roku, w sobotni, letni wieczór AMFITEATR znów ożyje.
Koncert składał się będzie z dwóch części :
Cz. I „ 40 lat minęło…”
Cz. II to współcześni artyści, którzy będą gośćmi zespołu, zaczynającego swą wielką karierę właśnie w Amfiteatrze, w sali nr 23 czyli zespół IRA.

Rakowi na wspak
Kontynuacja projektu obejmującego punkt konsultacyjny, w którym można będzie otrzymać wsparcie, dowiedzieć się jak i gdzie kierować się w sytuacji wykrycia nowotworu oraz wykonać badania.

Antysmogowe łąki kwietne w Radomiu
Lokalizacja: park Ruzika lub inne skwery miejskie. Łąki kwietne będące synonimem bioróżnorodności sprawdzają się jako rezerwuary wody opadowej w glebie, stanowią barierę wyłapującą pyły z powietrza, przez co ograniczony jest poziom smogu w mieście. Są także ekonomicznie uzasadnioną alternatywą dla miejskich trawników.

Podwórko pełne dziecięcej radości
Lokalizacja: ulice Planty 5. Broni 2 i 4, Poniatowskiego 6.Remont miejsca zabaw dla najmłodszych mieszkańców os. Plant do wykorzystania aktywnego i wypoczynku.

Nasi przyjaciele- darmowa kastracja i sterylizacja psów i kotów
W ramach projektu pokryte będą koszty wizyty kwalifikacyjnej do zabiegu wraz ze zbadaniem stanu zdrowia czworonoga, koszty wykonania standardowego zabiegu kastracji/sterylizacji. Projekt przewiduje też zapewnienie zwierzętom opieki pooperacyjnej wraz z podaniem odpowiednich leków.

Teatr na fontannach
Teatr na Fontannach to propozycja 5 spektakli ulicznych na placu przy radomskich fontannach. Pierwszy spektakl byłby zagrany w końcu czerwca, następnie dwa w lipcu i dwa w sierpniu. Radomianie mieliby okazję przeżyć artystycznie niezapomniane chwile.

Stop bazgrołom
Budynki miejskie w centrum miasta. Przemalowanie zabytkowych elewacji farbami zabezpieczającymi przed graffiti.

Kategoria: powyżej 400 tys. zł

Zakup ambulansu wraz z wyposażeniem dla noworodków
Projekt zakłada zakup ambulansu neonatologicznego z pełnym wyposażeniem. W skład wyposażenia będą wchodzić: inkubator oraz aparatura i sprzęt medyczny niezbędny do ratowania życia najmłodszych pacjentów.

Zakup dodatkowych nowych łóżek dla pacjentów oddziałów szpitala miejskiego przy ul. Tochtermana
Celem projektu jest zakup dodatkowych, zgodnych z najnowszymi normami łóżek dla pacjentów oddziałów szpitala miejskiego przy ulicy Tochtermana w Radomiu.

Ośrodek leczenia i ochrony dzikich zwierząt
W Radomiu brakuje miejsca, gdzie mogłyby trafiać dzikie zwierzęta potrzebujące pomocy. Miałoby to być miejsce, gdzie można zgłosić znalezienie rannego zwierzęcia, a wykwalifikowana kadra weterynarzy i wolontariuszy zadbałaby o jego leczenie.

Projekty instytucjonalne

Boisko wielofunkcyjne przy PSP Nr 17 w Radomiu, ul. Czarnoleska 10
Dzieci i młodzież potrzebują terenów do aktywnego spędzania czasu w godzinach pozalekcyjnych, a nowoczesne boisko wielofunkcyjne taką możliwość im da. Wnioskowane boisko wielofunkcyjne będzie dostępne dla lokalnej społeczności, w tym szczególnie dla dzieci i młodzieży z osiedla Południe.

Bezpieczny i przyjazny Ogródek Jordanowski
Założeniem projektu jest stworzenie bezpiecznej, przyjaznej i wygodnej przestrzeni dla dzieci i dorosłych na terenie placówki oraz podniesienie walorów edukacyjnych, funkcjonalnych i estetycznych.

 

Komentarze