full screen background image

Pozyskiwanie środków unijnych – spotkanie dla samorządowcówW Delegaturze Urzędu Marszałkowskiego w Radomiu trwa spotkanie przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego dotyczące możliwości pozyskiwania środków unijnych na realizację zadań publicznych. Wydarzenie, w którym bierze udział m.in. wicemarszałek Rafał Rajkowski, podzielone jest na bloki tematyczne dotyczące dofinansowania robót budowlanych związanych z obiektami służącymi rehabilitacji, tworzenia i finansowania Centrów Integracji Społecznej czy Fuduszy Europejskich dla jednostek samorządu terytorialnego. 

– Dostajemy bardzo dużo informacji od samorządowców o potrzebie takich spotkań. W naszym przekonaniu taka wymiana doświadczeń oraz informacji, które posiadają pracownicy Urzędu Marszałkowskiego czy podległych mu jednostek jest bezcenna dla samorządowców. Nam wszystkim powinno zależeć, abyśmy pozyskiwali jako mieszkańcy tej ziemi jak najwięcej środków dostępnych w ramach zarówno funduszy unijnych, jak i środków, które są w dyspozycji samorządu województwa mazowieckiego – mówi wicemarszałek Rafał Rajkowski.

Spotkanie zostało podzielone na bloki tematyczne. Pierwszym poruszonym tematem była: możliwość pozyskiwania środków w ramach PROW 2014-2020 dla samorządowców, kolejnym: tworzenie i finansowanie Centrów Integracji Społecznej i Klubów Integracji Społecznej, trzecim: dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych oraz dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej. Zgodnie z harmonogramem omawianym obecnie tematem są Fundusze Europejskie dla jednostek samorządu terytorialnego, aktualne nabory na rok 2019, o których mówi Marzena Gajos z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich.

Spotkanie zakończy dyskusja prelegentów i uczestników wydarzenia.

Więcej informacji na temat Funduszy Europejskich oraz aktualnych naborów można uzyskać w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich mieszczącym się w Radomiu przy ulicy Kościuszki 5a.

Komentarze