PPL ogłosiło kolejne przetargi związane z budową lotniska w Radomiu



Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze ogłosiło kolejne przetargi związane z budową Portu Lotniczego Warszawa-Radom. Przedmiotem postępowania są trzy inwestycje na radomskim Sadkowie

PPL czeka na oferty dotyczące m.in. budowy dróg patrolowych, kanalizacji sieci elektroenergetycznej, teletechnicznej i deszczowej, a także masztu telekomunikacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą.

Do 25 stycznia 2021 roku potencjalni wykonawcy mogą składać oferty na świadczenie usług serwisowych i wsparcia dla sieci oraz serwerów Platformy Przetwarzania Danych. Do 28 stycznia przyszłego roku swoje oferty mogą składać firmy zainteresowane zaprojektowaniem i budową masztu telekomunikacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą na lotnisku Warszawa – Radom. Do 29 stycznia, z kolei PPL czeka na oferentów zainteresowanych wykonaniem w formule „projektuj i wybuduj” sieci energetycznej, kanalizacji elektroenergetycznej, teletechnicznej i deszczowej, zbiorników retencyjnych, przepływomierzy oraz drogi patrolowej.

W przypadku pierwszego i drugiego zadania, wykonawcy, na wywiązanie się z umowy będą mieli 7 miesięcy od momentu podpisania umowy. Jeżeli chodzi o budowę sieci kanalizacyjnej, elektroenergetycznej i teletechnicznej – zwycięska firma będzie miała 13 miesięcy na wykonanie zadania.

Przypomnijmy, budowa Portu Lotniczego Warszawa – Radom im. Bohaterów Radomskiego Czerwca 1976 roku ma zakończyć się w połowie 2022 roku.

Komentarze



CLOSE
CLOSE