PUP Radom. Są pieniądze na działalność gospodarcząW Powiatowym Urzędzie Pracy bezrobotni poniżej 30 roku mogą ubiegać się o dofinansowanie na otwarcie działalności. Wnioski można składać do końca tego tygodnia. Wypłata świadczeń nastąpi najpóźniej do 29 grudnia bieżącego roku 

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu dysponuje środkami na dofinansowanie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia. Pieniądze pochodzą z unijnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Wniosek o dofinansowanie w wysokości 25 tysięcy złotych może złożyć osoba zarejestrowana w urzędzie pracy najpóźniej do 18 grudnia, informuje Sebastian Murawski, dyrektor radomskiego PUP-u. 

Przyznane dofinansowanie jest bezzwrotne pod warunkiem prowadzenia działalności minimum jeden rok. – Wsparcie można wykorzystać na rozwój swojej firmy – mówi Murawski. 

Wnioski w sprawie dofinansowania można składać drogą elektroniczną, bądź w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu. Wypłata świadczeń nastąpi do 29 grudnia bieżącego roku.

Komentarze