Puszcza Kozienicka Inspiracje Garbatka-LetniskoRegionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu zaprasza na wernisaż wystawy po 9. edycjach Międzynarodowego Pleneru ekspresji twórczej malarstwa i rzeźby „Puszcza Kozienicka Inspiracje Garbatka-Letnisko”.

Pomysłodawcą zorganizowania pierwszego pleneru w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych był starosta kozienicki Janusz Stąpór. W 9. edycjach pleneru wzięło udział około 100 artystów z Polski i zagranicy oraz uczestnicy warsztatów ikonopisania z grupy „Droga Ikony”. Twórcy zwiedzali urokliwe miejsca Puszczy Kozienickiej, w czym wspierali ich leśnicy z RDLP w Radomiu oraz nadleśnictw położonych na terenie puszczy: Kozienice, Radom, Zwoleń.

Pasja artystów i natchniona atmosfera podczas pleneru, spotkań plenerowiczów z przedstawicielami lokalnej społeczności i miłośnikami sztuk plastycznych ujawniły dużą potrzebę uczestnictwa w kulturze przez kontynuowanie spotkań artystycznych w Garbatce. Zgodnie z formułą każdy plener kończy się wernisażem.

Wystawa w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu organizowana jest po raz pierwszy.

Wernisaż odbędzie się w czwartek, 9 marca, o godz 13 w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu, przy ul. 25 Czerwca 68 w Radomiu.

Komentarze