full screen background image

Radomiak z licencją na grę w PKO Ekstraklasie!Na posiedzeniu w dniu 21 lipca 2020 roku, Komisja Odwoławcza ds. Licencji Klubowych PZPN rozpatrzyła odwołanie Radomiaka Radom od decyzji nieprzyznającej licencji na udział w rozgrywkach PKO Ekstraklasy w sezonie 2020/2021.

Komisja podjęła następującą decyzje:

Komisja zmieniła decyzję Komisji ds. Licencji Klubowych PZPN i przyznała licencję na udział w rozgrywkach Ekstraklasy w sezonie 2020/2021 Klubowi Radomiak Radom na stadionie zastępczym – Stadion Miejski Legii Warszawa, z nadzorem prawnym i finansowym oraz z obowiązkiem zapłaty kwoty 40.000 zł za naruszenie dyscypliny procesu licencyjnego.

Jednocześnie, celem uniknięcia destabilizacji kalendarza rozgrywek oraz ewentualnych prób zmiany stadionu zastępczego, Komisja nałożyła na klub obowiązek zapłaty kwoty 500.000 zł za każdą ewentualną zmianę wskazanego w licencji stadionu zastępczego na inny obiekt zastępczy spełniający wszystkie wymagania infrastrukturalne Podręcznika Licencyjnego dla Klubów Ekstraklasy na sezon 2020/2021.

Decyzja Komisji jest ostateczna.

Komentarze