Radomska biblioteka z nowym dyrektoremMiejska Biblioteka Publiczna w Radomiu ma nowego dyrektora. Kolejny szef radomskiej placówki to Przemysław Czaja, który 1 marca rozpocznie pracę na tym stanowisku. Czaja przejmie stery po dotychczasowej dyrektor Annie Skubisz-Szymanowskiej, zarządzającej placówką przez 25 lat

Po 25 latach zarządzania placówką odchodzi na emeryturę Anna Skubisz-Szymanowska, dotychczasowy dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu. Jak sama przyznaje, przez dwie i pół dekady pracy na tym stanowisku starała się rozwinąć radomską książnicę m.in. komputeryzując ją czy inicjując działania popularyzujące czytelnictwo.

Stanowisko dyrektora po Annie Skubisz-Szymanowskiej z dniem 1 marca przejmie pochodzący z Gdańska Przemysław Czaja. Wyboru szefa miejskiej biblioteki dokonała komisja konkursowa, w skład której weszli przedstawiciele władz miasta, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i stowarzyszeń bibliotekarzy.

Nowy dyrektor radomskiej biblioteki Przemysław Czaja ukończył studia magisterskie na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia podyplomowe z zarządzania instytucjami kultury. Jest w trakcie robienia doktoratu z literaturoznawstwa.

Komentarze