full screen background image

Radomski skandal rehabilitacyjny w tokuPoradnia Rehabilitacji Neurologicznej dla Dzieci i Młodzieży „Aga” nie zostanie zamknięta. Narodowy Fundusz Zdrowia przedłużył placówce kontrakt. Jak się okazuje jest to tylko tymczasowe załatwienie sprawy. W znacznie gorszej sytuacji znajduje się Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu PZG.

Informacja o zamknięciu dwóch radomskich placówek, w których rehabilitowano ok. 1000 dzieci strząsnęła naszym miastem. Fala protestów, odwołania i medialna burza przyniosły skutek. Niestety tylko połowiczny. Poradnia Rehabilitacji Neurologicznej dla Dzieci i Młodzieży „Aga” działająca przy ulicy Królowej Jadwigi podpisała umowę z NFZ-em, ale tylko do czerwca bieżącego roku. Co będzie dalej? Trudno powiedzieć.

Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu przy ulicy Wjazdowej nie miał tyle szczęścia. Poradnia Rehabilitacji Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego działająca w placówce nie dostała kontraktu i od 1 kwietnia przestała istnieć. Szansę na rehabilitację z nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym straciło kilkaset wychowanków. W dramatycznej sytuacji znaleźli się również pracownicy poradni, którzy stracili zatrudnienie, dostając trzymiesięczne wypowiedzenie. Osoby skupione wokół poradni na czele z rodzicami, których pociechy straciły możliwość skutecznej terapii, nie tracą nadziei i hartu ducha. – Poradni Wieku Rozwojowego już nie ma, zatem walczymy dalej. Tu chodzi o 800 dzieci – podkreślała Bożena Brzozowska, mama rehabilitowanego Marcina oraz członki stowarzyszenia „Razem rozkodujmy afazję”.

Więcej informacji na temat sytuacji placówki przy ulicy Wjazdowej znajdziesz tutaj

Komentarze