Rusza konkurs na renowację zabytków MazowszaZgłosić może się każda osoba posiadająca obiekt nieruchomy wpisany do rejestru zabytków w województwie Mazowieckim. Warunkiem jest fakt, że został on odrestaurowany po 1 stycznia 2018 roku

Celem konkursu jest uświadamianie na temat architektonicznego bogactwa naszego regionu. Prace konserwatorskie, dbałość i opieka nad zabytkami to jeden z najważniejszych elementów dynamicznego rozwoju otoczenia a jednocześnie ukłon w stronę pomników historii Mazowsza. Zgodnie z obowiązującym prawem, opieka nad nieruchomościami wpisanymi do rejestru zabytków spoczywa na ich właścicielach.

Do wygrania są nagrody pieniężne od 5 do 15 tysięcy. Zgłosić można się do 15 sierpnia.

Konkurs został objęty patronatem Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Politechniki Warszawskiej, Stowarzyszenia Architektów Polskich, Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków oraz Towarzystwa Opieki nad Zabytkami.

Komentarze