Są kolejne pieniądze dla przedsiębiorcówPowiatowy Urząd Pracy otrzymał 30 milionów złotych w ramach Tarczy Antykryzysowej. Pieniądze w formie dofinansowań mają być wypłacone przedsiębiorcom, którzy zwrócą się do PUP-u o pomoc

Pomoc będzie udzielana w szczególności w postaci dopłat do wynagrodzeń pracowników, osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub umowy – zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług. Dofinansowane może być również wynagrodzenie osób zatrudnionych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, prowadzące działalność pożytku publicznego.

– Będziemy składać kolejne wnioski o pieniądze dla przedsiębiorców – zapewnia Waldemar Trelka, starosta radomski.

Jak zaznacza Trelka ważne jest również szybkie rozdysponowanie pieniędzy pomiędzy przedsiębiorców, którzy czekają na wsparcie.

Pieniądze w ramach Tarczy Antykryzysowej przyznało Powiatowemu Urzędowi Pracy, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Komentarze