full screen background image

Są pieniądze na sprzęt dla DPS-ów13 DPS-ów z regionu radomskiego dostanie pieniądze na zakup sprzętu do dezynfekcji. Mazowieccy radni przyjęli uchwałę zatwierdzającą program wsparcia dla takich placówek. Z wygospodarowanych przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej środków możliwy będzie zakup 60 urządzeń – po jednym do wybranych DPS-ów z całego Mazowsza

Domy Pomocy Społecznej z Mazowsza dostaną pieniądze na zakup sprzętu do dezynfekcji. Decyzje w tej sprawie podjęli mazowieccy radni. W sumie środki trafią do 60 DPS-ów – w tym 13-tu z regionu radomskiego. W domach pomocy społecznej przebywają osoby najbardziej narażone na zachorowanie i komplikacje w przypadku zakażenia koronawirusem, dlatego tego typu urządzenia są tam niezbędne – tłumaczy Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.

To odpowiedź na apele pracowników domów pomocy społecznej o zabezpieczenie ich pracy i zdrowia ich podopiecznych – mówi Rafał Rajkowski, wicemarszałek województwa mazowieckiego.

Na zakup sprzętu zarząd Mazowsza przeznaczył 600 tys. zł. Pieniądze pierwotnie miały pójść na szkolenia dla pracowników DPS-ów – mówi Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego.

Urządzenia, które DPS-y będą mogły zakupić, są zbliżone do modeli oczyszczaczy, które zarząd województwa kupił do mazowieckich szpitali.

Komentarze