Scena Zmartwychwstania Pańskiego w sztuce chrześcijańskiejScena Zmartwychwstania Pańskiego jest jedną z najważniejszych i najczęściej przedstawianych w sztuce chrześcijańskiej. W pracach, które powstały na przestrzeni wieków możemy obserwować, które elementy twórcy uważali za najistotniejsze do zobrazowania i jak interpretowali tekst Pisma Świętego. O ikonografii przedstawienia Zmartwychwstania Pańskiego, w tym jaki wpływ na nią miał m.in. Marcin Luter oraz jaki jego obraz możemy zobaczyć na Ziemi Radomskiej, a także w sztuce ludowej, mówi Katarzyna Jendrzejczyk z Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu.

Komentarze