Seniorzy wiecznie młodziDziś Europejski Dzień Seniora – okazja, by łamać stereotypy. Jaki jest senior XXI wieku opowiada Krystyna Pilawska-Wiercińska, ambasadorka klubu „Seniorzy w akcji”.

Seniorzy w dzisiejszych czasach są trochę zwariowani, tak jak wiek XXI. To nie są osoby, które całymi dniami siedzą przed telewizorem i oglądają seriale, mówiła Krystyna Pilawska-Wiercińska. Seniorzy są coraz bardziej aktywni, udzielają się społecznie, biorą udział w różnych akcjach, których często sami są inicjatorami.

Świetnym przykładem jest klub „Seniorzy w akcji”, który skupia animatorów 60+, m.in. absolwentów programu Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz ZOOM na Rady Seniorów i Archipelag Pokoleń. Klub został stworzony przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” i polsko-amerykańską Fundację Wolności w roku 2016. Obecnie Klub zrzesza ok. 30 osób wybranych na podstawie swojej działalności, aktywności oraz projektów wysłanych do TIT „ę”. Do klubu zostały wybrane osoby najbardziej aktywne i kreatywne, mówiła Krystyna Pilawska-Wiercińska. Członkowie klubu spotykają się raz na pół roku, dzieląc się swoimi osiągnięciami, planami na najbliższą przyszłość, ale również troskami, czy niepowodzeniami.

Klub „Seniorzy w akcji” obchodził niedawno 10-lecie i z tej okazji odbył się panel dyskusyjny na temat „Jak młodzi widzą starych, a starzy młodych”. Dyskusja zaplanowana była na 2 godziny, a przedłużyła się do 4, wspominała Krystyna Pilawska-Wiercińska. Okazało się, że temat jest pasjonujący i nie da się go rozstrzygnąć.

Przez ostatni rok działalność klubu „Seniorzy w akcji” skupiała się głównie na pracy nad deklaracją członkowską. Na ostatnim spotkaniu klubu deklaracja została uchwalona i podpisana przez wszystkich członków. W deklaracji zostały określone zasadny funkcjonowania klubu oraz metody aktywnej działalności. Działalność ta nie jest prosta, ponieważ klub zrzesza seniorów z całej Polski i tak jak podkreślała Krystyna Pilawska-Wiercińska, trudno o wartościowe, uniwersalne projekty, bo to co uda się na Mazowszu, niekoniecznie zadziała na Śląsku.

Krysta Pilawska-Wiercińska jest osobą bardzo aktywną i działa także poza klubem „Seniorzy w akcji”, m. in. pracuje w Domu Kultury „Borki”, gdzie planuje zorganizować regularne spotkania „Ludzi ciekawych świata”.

A jaka jest recepta Krystyny Pilawskiej-Wiercińskiej na bycie szczęśliwym seniorem?

Aktywność, pozytywne myślenie, życzliwość wobec ludzi i lampka czerwonego wina do obiadu.

Komentarze