Spotkanie wójtów i burmistrzów ze starostą radomskimPlany budowy, remontów i modernizacji dróg oraz możliwości wsparcia przez powiat wydarzeń promocyjnych były głównymi tematami spotkania starosty radomskiego Waldemara Trelki wraz z wicestarostą Romanem Frąkiem z wójtami i burmistrzami z terenu powiatu radomskiego. 

– Spotykamy się po raz pierwszy w tej kadencji, aby porozmawiać o zadaniach, inwestycjach i planach na przyszłość. Cieszę się że jesteśmy w komplecie. Dziś skupimy się ogólnej wizji współpracy w 2019 r., ale też pewnej projekcji na kolejne lata – powiedział starosta Waldemar Trelka.

Sebastian Miękus, inżynier ds. zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych przekazał m.in. propozycje i oczekiwania powiatu w zakresie realizacji ruchu drogowego w newralgicznych miejscach na terenie powiatu i gmin. Zwrócił uwagę na najczęstsze błędy, m.in. brak prawidłowego oznakowania miejscowości i granic obszarów zabudowanych, niekompletne oznakowanie skrzyżowań, a nawet całkowity ich brak. Przestrzegał przed niebezpieczną lokalizacją przystanków autobusowych w obrębie skrzyżowań, bądź w miejscach o ograniczonej widoczności. Przypomniał też o obowiązku opracowywania projektów stałej organizacji ruchu,  opiniowania geometrii projektowanych dróg oraz o komplikacjach wynikających z braku pozyskania takiej opinii. Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych Joanna Chojnacka przytoczyła listę zaplanowanych w bieżącym roku inwestycji drogowych na terenie poszczególnych gmin.

– W bieżącym roku zostania przygotowana dokumentacja projektowa na przebudowę czterech odcinków dróg, będą kontynuowane roboty związane z rozbudową dróg Młódnice – Jarosławice – Cerekiew – Radom (odc. dł. 8 648,48 m) oraz Taczówek – Taczów – Milejowice (odc. 667,99 m) wraz z budową ścieżek rowerowych. Zadanie to wykonywane jest w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn. „Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego” w partnerstwie z Gminą Miasta Radom – uzupełnił Marek Oleszczuk, rzecznik prasowy starosty radomskiego.

Podczas spotkania zwrócono również uwagę na promocję powiatu i gmin, ze szczególnym uwzględnieniem wspólnej organizacji ważnych wydarzeń gospodarczych, kulturalnych i sportowych. Tu powiat deklaruje solidne wsparcie dla nowych przedsięwzięć głównie o charakterze ponadlokalnym – regionalnym czy ogólnopolskim – licząc także na zaangażowanie gmin. Waldemar Trelka zapowiedział nową, szerszą, formułę wydarzeń i większe ich dofinansowanie oraz zaprosił obecnych na najbliższe: Gale – Mistrzów Sportu (8 marca) i Konkursu Gospodarczego „Perła Powiatu” (26 kwietnia).

Fot: Starosta Waldemar Trelka i wicestarosta Roman Frąk (czwarty i trzeci od lewej) w towarzystwie wójtów i burmistrzów z powiatu radomskiego.

Komentarze