Startują: Bibliotekarz Roku i Nagroda Literacka Miasta RadomiaMiejska Biblioteka Publiczna w Radomiu coroczną tradycją ogłasza konkurs na Bibliotekarza Roku. Pomysłodawcą wyróżnienia oraz fundatorem nagrody jest Pan Czesław Kruk, wieloletni sponsor MBP. Zgłoszenia można dokonać w terminie do 5 maja 2019 r. Rusza także kolejna edycja Nagrody Literackiej Miasta Radomia. Do 30 września można zgłaszać publikacje do Nagrody, która przyznawana jest raz na dwa lata za wydawnictwa związane z miastem lub regionem radomskim.

Bibliotekarz Roku

Kandydatów do tytułu „Bibliotekarz Roku” mogą zgłaszać zarówno pracownicy biblioteki, jak i czytelnicy. Zgłoszenia można dokonać pocztą tradycyjną lub e-mailową (biblioteka@mbpradom.pl) oraz osobiście w sekretariacie i w poszczególnych agendach i filiach MBP w terminie do 5 maja 2019 r. Regulamin i kartę zgłoszenia można pobrać na stronie internetowej biblioteki. Obowiązuje krótkie uzasadnienie.

– Zaszczytny tytuł uzyskuje osoba, która szczególnie wyróżniła się w pracy zawodowej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radomiu w minionym roku. Zapraszamy do zgłaszania swoich kandydatur. To przecież Państwo są najlepszymi obserwatorami naszych działań – zachęca Marta Trojanowska z Działu Promocji Książki i Biblioteki MBP w Radomiu.

Nagroda Literacka Miasta Radomia

– Z radością informujemy także, że ten rok będzie rokiem Radomskich Targów Książki Regionalnej, a co za tym idzie, poznamy kolejnych laureatów Nagrody Literackiej Miasta Radomia – mówi Marta Trojanowska z MBP.

Prezydent Miasta Radomia Zarządzeniem nr 335/2019 z dnia 13 marca 2019 powołał skład Komisji Konkursowej. Nadesłane książki będzie oceniało jury w składzie:
– dr hab. Arkadiusz Bagłajewski – przewodniczący
– dr Adam Duszyk – członek
– Zbigniew Kruszyński – członek
– Sebastian Równy – członek
– dr hab. prof. nadzw. Ewa Kołodziejczyk – członek
– Tomasz Tyczyński – członek

Do 30 września 2019 r. można zgłaszać publikacje do Nagrody Literackiej Miasta Radomia, która przyznawana jest raz na dwa lata za wydawnictwa związane z miastem lub regionem radomskim poprzez tematykę lub osobę autora w dwóch kategoriach:

– książka literacka (np. poezja, proza, dramat, literatura faktu),
– książka naukowa/popularnonaukowa (np. monografie, biografie, opracowania historyczne i inne).

Wartość Nagrody wynosi 10 000 zł w każdej kategorii.

Do Nagrody można zgłaszać książki wydane po raz pierwszy nie wcześniej niż dwa lata wstecz od roku przyznawania Nagrody.

Nagroda zostanie wręczona w listopadzie 2019 roku podczas VII Radomskich Targów Wydawnictw Regionalnych.

Wniosek o przyznanie Nagrody (na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Nr 406/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dn. 24.09.2012 r.) należy składać osobiście lub przesyłać pocztą na adres:

Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Piłsudskiego 12
26-600 Radom

Wniosek można także pobrać na stronie internetowej biblioteki. Do wniosku należy dołączyć 6 egzemplarzy książki.

Komentarze