Studenci medycyny na naukach w szpitaluTeraz będą badać pacjentów i uczyć się rozpoznawać choroby na żywym organizmie – studenci kierunku lekarskiego z auli przenieśli się do szpitala. Adepci trzeciego roku medycyny na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu rozpoczęli zajęcia kliniczne w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym

Studenci kierunku lekarskiego radomskiego uniwersytetu rozpoczęli zajęcia kliniczne. Do połowy stycznia trzecioroczniacy będą się uczyć w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym. Dziś zajęcia odbyły się w Ośrodku Chorób Serca i Naczyń, Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych pod okiem jego twórcy, wybitnego kardiologa, prof. Leszka Markuszewskiego.

Zajęcia w szpitalu to ważny moment dla studentów. Adepci medycyny mogą w praktyce zastosować zdobytą przez dwa lata studiów wiedzę teoretyczną. Zajęcia kliniczne polegają na nauce na żywym organizmie – mówi studentka Katarzyna Gajewska.

Jak podkreśla student Miłosz Olszewski, przeprowadzenie badań umożliwia zdobyta przez dwa lata studiów wiedza teoretyczna.

Zajęcia kliniczne w szpitalu na Józefowie rozpoczęły się na Oddziale Pulmonologii, gdzie leczy się choroby układu oddechowego.

Obecnie na trzecim roku kierunku lekarskiego UTH uczy się 67 studentów.

Komentarze