full screen background image
Search

Stypendyści Ziemi Radomskiej


Najzdolniejsza młodzież z subregionu radomskiego otrzyma stypendia marszałka w wysokości ok. 5 tys. zł. Pieniądze trafią do 120 stypendystów uczących się w liceach ogólnokształcących oraz do 103 uczniów szkół zawodowych. Biorąc pod uwagę całe Mazowsze stypendia otrzyma 476 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ogólnokształcących oraz 482 najlepszych młodych ludzi uczących się w szkołach zawodowych. Na ten cel samorząd Mazowsza przeznaczył ponad 5 mln zł.

Najlepsi uczniowie szkół ogólnych

Tegoroczna edycja „Mazowieckiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych- najlepsza inwestycja w człowieka” na rok szkolny 2018/2019 cieszyła się rekordowym zainteresowaniem. Ponad 1,7 tys. bardzo zdolnych młodych ludzi z Mazowsza ubiegało się o 476 stypendiów.

– Wśród wszystkich stypendystów uczniowie z Radomia mają zawsze silną reprezentację. Nie inaczej jest w tym roku. Jesteście siłą i przyszłością naszego regionu. Życzę Wam wielu sukcesów i powodzenia w dalszym rozwoju – podkreślił Rafał Rajkowski, członek zarządu województwa mazowieckiego.

Najlepsi uczniowie otrzymają stypendium w wysokości 4 985 zł. Środki będą wypłacone w dwóch transzach. W sumie na stypendia zostało przeznaczonych 2,7 mln zł.

120 stypendystów Ziemi Radomskiej

W subregionie radomskim stypendia otrzyma 120 uczniów. Wśród wyróżnionych są młodzi ludzie uczący się m.in. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 im. J. Kochanowskiego w Radomiu, IV Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. T. Chałubińskiego, a także radomskiej Publicznej Szkole Podstawowej nr 34 oraz Szkole Podstawowej w Ilży.

Stypendium marszałka ma charakter naukowy. Młodzi ludzie mogą je przeznaczyć na rozwijanie swoich uzdolnień w zakresie szkolnych przedmiotów ogólnych rozwijających ich kompetencje kluczowe np. przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki i przedsiębiorczości. Stypendyści za otrzymane środki mogą kupić pomoce dydaktyczne, sprzęt komputerowy, fachową literaturę, ale też np. opłacić uczestnictwo w wycieczkach edukacyjnych czy kursach językowych. Ważne, aby cele na które uczniowie przeznaczają swoje stypendia były związane z ich indywidualnym planem rozwoju edukacyjnego.

Najlepsi zawodowi

Samorząd Mazowsza docenia również młodych ludzi uczących się w szkołach zawodowych. Z myślą o nich przyznawane jest wsparcie w ramach programu „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych”. W sumie w ciągu trzech edycji na te stypendia przeznaczono ok. 10 mln zł. Do tej pory ze wsparcia skorzystało 1922 uczniów.

W tym roku do grona stypendystów szkół zawodowych dołącza kolejnych 482 uczniów. Na ich stypendia samorząd województwa przeznacza ok. 2,3 mln zł. Każdy stypendysta otrzyma wsparcie w wysokości ok. 5 tys. zł.

103 radomskich zawodowców

W subregionie radomskim stypendia zdobyło 103 uczniów szkół zawodowych, w tym ponad połowa (59) uczy się w samym Radomiu, a 29 zdobywa wykształcenie w powiecie przysuskim. Najlepsi uczniowie szkół zawodowych uczą się m.in. w Zespole Szkół Elektronicznych w Radomiu, Zespole Szkół Spożywczych i Hotelarskich w Radomiu, a także Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach.

Za swoje stypendium uczniowie będą mogli opłacić szkolenia, kursy zawodowe, przygotowawcze, kwalifikacyjne i doskonalące, a także zajęcia psychoterapeutyczne i socjoterapeutyczne czy kursy językowe. Stypendium to również wsparcie na zakup komputera i oprogramowania, sprzętu laboratoryjnego i optycznego, ale też np. odczynników chemicznych, materiałów papierniczych czy podstawowego wyposażenia miejsca domowej nauki stypendysty np. biurka, fotela biurowego czy lampki.

Komentarze