Świadomy głos Parlamentu Młodzieży Miasta RadomiaParlament Młodzieży Miasta Radomia w tym roku obchodzi swoje 25-lecie. PMMR został założony dzięki samodzielnej inicjatywie młodych ludzi podczas spotkania przedstawicieli szkól średnich Radomia. – Naszym celem jest przede wszystkim reprezentowanie interesów młodzieży oraz współpraca z samorządami uczniowskimi. Zbliża się okres wyborów. Jesteśmy apolityczną grupą, ale chcemy, by młodzi radomianie głosowali świadomie – podkreśla Franciszek Kowalczyk, marszałek PMMR.

Od jak dawna działa Parlament Młodzieży Miasta Radomia i jaki cel wam przyświeca?

W październiku tego roku Parlament Młodzieży Miasta Radomia będzie świętował swoje 25-lecie. Naszym celem jest przede wszystkim reprezentowanie interesów młodzieży oraz współpraca z samorządami. Jesteśmy w pełni apolityczną grupą, która została utworzona w 1994 roku. Naszym celem jest także reprezentowanie radomskich uczniów przed władzami miasta. Zajmujemy się również szeroko pojętą edukacją obywatelską.

Jedną z waszych inicjatyw jest organizowanie Forum Samorządów Uczniowskich. W tym roku, 6 marca, odbyła się gala podsumowująca V Forum, podczas której został ogłoszony laureat, czyli najlepszy samorząd uczniowski w roku szkolnym 2018/2019.

– Samorząd Szkolny Zespołu Szkół Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte został uznany za najlepszy w naszym mieście w roku szkolnym 2018/2019. Ogłoszenie wyników nastąpiło w minioną środę w MOK „Amfiteatr”, gdzie odbyła się gala podsumowująca V Forum Samorządów Uczniowskich w Radomiu.

Franciszek Kowalczyk

Na czym polega ta inicjatywa, jak przebiegło tegoroczne Forum Samorządów Uczniowskich?

– Pierwsza część tegorocznego Forum Samorządów Uczniowskich odbyła się w lutym br. w IV Liceum Ogólnokształcącym z oddziałami dwujęzycznymi im. dra Tytusa Chałubińskiego. Wówczas odbyły się warsztaty, a biorąca w nich udział młodzież mogła dowiedzieć się o prawach i obowiązkach samorządu uczniowskiego, o tym jak być dobrym liderem oraz jak przeprowadzić skuteczną akcję w szkole. Następnie uczestnicy pracowali w grupach i rozwiązywali zadania przygotowujące ich do realizacji właściwych projektów. Całości spotkania towarzyszyła dyskusja, w której uczniowie wymienili się swoimi doświadczeniami.

Każdy z samorządów miał także za zadanie zrealizować wymyślony przez PMMR projekt.

– Tak, samorządy wylosowały również zadania, które miały na celu między innymi integrację środowiska szkolnego oraz zachęcenie do wspólnego działania na rzecz szkoły. Druga cześć Forum, czyli gala podsumowująca V Forum Samorządów miała na celu wyłonienie najlepszego SU. Po projekcji projektów przedstawiciele SU w kilku zdaniach opowiedzieli o przebiegu akcji. Prace oceniało jury w składzie którego zasiedli: główny inspektor wydziału edukacji Renata Słoniewska-Seta, wicemarszałek Parlamentu Młodzieży Miasta Radomia Olga Tomczyk, nauczyciel języka polskiego z IV LO Monika Łukasiewicz oraz przedstawiciel gospodarza gali, Hubert Kaczmarczyk. Nagrody wręczył zwycięzcom wiceprezydent miasta Radomia Karol Semik.

Kto zajął kolejne miejsca na podium?

– Pierwsze miejsce zajął Samorząd Uczniowski z Zespołu Szkół Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte, drugie z I LO im. Mikołaja Kopernika, trzecie z Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej , a wyróżnienie otrzymał samorząd z II LO im. Marii Konopnickiej.

W jaki celu Parlament Młodzieży Miasta Radomia organizuje Forum Samorządów Uczniowskich?

– Dzięki Forum Samorządów w wielu radomskich szkołach średnich można było zaobserwować różne inicjatywy: zaczynając od dni kultury międzynarodowej poprzez turnieje sportowe, czy festyny kulinarne. Jesteśmy zadowoleni z faktu, że współpraca Parlamentu Młodzieży Miasta Radomia wraz z Samorządami Uczniowskimi przynosi efekty. Głęboko wierzymy, że nie jest to koniec, a początek wspólnego działania na rzecz interesów radomskiej młodzieży.

Za nami V Forum SU, ale z pewnością PMMR nie osiądzie na laurach. Na czym skupicie się biorąc pod uwagę najbliższą przyszłość?

– Przed nami sezon wyborczy, co prawda jesteśmy grupą apolityczną i nie będziemy popierać żadnej partii, ale zależy nam by radomska młodzież głosowała świadomie. Ważne jest dla nas, aby budować postawy obywatelskie. Chcielibyśmy zachęcić młodych ludzi, żeby jak najliczniej uczestniczyli w wyborach do europarlamentu, a na jesieni w wyborach parlamentarnych oraz żeby nie głosowali w sposób bezmyślny. Chcemy, żeby młodzi radomianie oddali głos na osoby, które są najbliższe ich poglądom – mówi Franciszek Kowalczyk, Marszałek Parlamentu Młodzieży Miasta Radomia.

KomentarzeCLOSE
CLOSE