Szpital w tarapatach. Może stracić kontrakt!Szpital w Pionkach może stracić kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, jeśli nie znajdą się środki na dostosowanie do wymogów bloku operacyjnego.

 

Szpitale w Iłży i w Pionkach znalazły się w tzw. sieci szpitali, co gwarantuje im kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Najważniejszy warunek, jaki musiały spełnić placówki, to funkcjonowanie w nich co najmniej dwóch oddziałów wymaganych dla szpitali I stopnia. Placówka zdrowia w  Pionkach posiada trzy takie oddziały. Są nimi: chirurgia ogólna, chorób wewnętrznych oraz ginekologia. Z kolei placówka w Iłży posiada cztery takie oddziały: chirurgia ogólna, chorób wewnętrznych, ginekologia oraz pediatria.

 

– Chcieliśmy połączyć te szpitale w jeden, ale nam się to nie udało. Z tego powodu zarząd odwołał dyrektorów szpitali. W Pionkach nowy dyrektor został już wybrany, a w Iłży konkurs nadal trwa – wyjaśnił starosta Mirosław Ślifirczyk. – W Pionkach zagrożone jest istnienie dwóch oddziałów: chirurgii i ginekologii, ponieważ do poprawnego funkcjonowania potrzebują zmodernizowanego bloku operacyjnego. Z programu dostosowawczego wynika, że do końca roku plan dostosowawczy musi zostać zrealizowany – dodał.

Władze powiatu zapewniły, że starały się o dofinansowanie zewnętrzne: z Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa. Szpital nie otrzymał dofinansowania, a powiat nie dysponuje wystarczającą ilością własnych środków na tak poważną inwestycję, która musi zostać ukończona do końca tego roku.  Koszt dostosowania bloku operacyjnego do norm wymaganych przez Narodowy Fundusz Zdrowia to około 8 – 10 milionów złotych.

 

Starosta jedyną szansę na rozwiązanie tego problemu widzi w możliwości wydłużenia terminu realizacji programu dostosowawczego na przyszłe lata. W momencie jednak, gdy termin nie zostanie przedłużony, szpital w Pionkach może stracić kontrakt na oddział chirurgii i ginekologii, a w efekcie nie spełnią wymogów sieciowych.

– Z tego powodu zarząd przekonywał do fuzji szpitali. Kiedy doszłoby do połączenia obydwu szpitali to nowy podmiot spełniałby wszystkie wymagania sieciowe i nie martwiłby się o swoją przyszłość po pierwszym stycznia – dodał starosta.

 

Z audytu, jaki został przeprowadzony w obydwu szpital wynika, że zarówno placówka w Iłży, jak i w Pionkach są szpitalami lokalnymi. Sąsiedztwo dużych szpitali w Radomiu sprawia, że większość mieszkańców powiatu korzysta z radomskich placówek służby zdrowia.

Komentarze