Tomasz Śmietanka Radny Województwa MazowieckiegoGoście Mocnej Rozmowy był Tomasz Śmietanka radny Sejmiku Mazowsza, który mówił m.in. o pomyśle zwiększenia płacy minimalnej, o ważnej roli samorządu i inwestycjach w regionie.

Rozmawiała Redaktor Aneta PieńkowskaKomentarze