Trwa przebudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w CerekwiDobiega końca pierwszy etap przebudowy szkoły podstawowej w Cerekwi. Powstaną m.in. nowa sala gimnastyczna oraz duża przebieralnia

Pod koniec sierpnia tego roku gmina podpisała umowę z wykonawcą, wyłonionym w przetargu, który przebuduje budynek szkoły za blisko dziesięć milionów złotych. Prace, które rozłożono na trzy lata są w pięćdziesięciu procentach finansowane z rezerw budżetu państwa.

– Przebudowa postępuje zgodnie z założonym harmonogramem – informuje wójt gminy Zakrzew, Leszek Margas – i dodaje, że jest to najważniejsza dla gminy inwestycja w tym roku.

Udało się już zakończyć prace, związane z fundamentami budynku, w którym będą mieścić się nowe sale lekcyjne oraz słupami pod powstającą salę gimnastyczną. Tempo prac zdaniem wójta jest zadowalające.

Koszt rozbudowy podstawówki w Cerekwi to ponad 9 mln 832 tysięcy złotych. Dofinansowanie na ten cel pochodzi z rezerwy budżetu państwa. Od roku szkolnego 2022/2023 uczniowie podstawówki będą mieli do dyspozycji nowe sale lekcyjne, nową salę gimnastyczną oraz dużą szatnię. 

 

Fot. Publiczna Szkoła Podstawowa w Cerekwi

Komentarze