Uczniowie z patronatem UniwersytetuXII Liceum Ogólnokształcące w Radomiu, podpisało umowę patronacką z Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym

Patronat naukowy nad młodzieżą sprawować będą Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu oraz Wydział Prawa i Administracji.
W ramach patronatu uczniowie pod okiem trenerów, prawników i lekarzy zdobędą wiedzę w wybranej tematyce – mówi doktor Paweł Śwital Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji UTH

Seminaria na Uniwersytecie, wizyty w laboratoriach czy symulacje rozpraw sądowych – takie działania w ramach patronatu pomoga młodzieży w wyborze kierunku studiów – wyjaśnia Radosław Lis dyrektor XII LO

W ramach umowy patronackiej zajęcia prowadzone będą zarówno w szkole, jak i na uczelni. Kadra wydziału odwiedzać będzie klasy pod patronatem z wykładami, we współpracę zaangażowani zostaną także studenci.

KomentarzeCLOSE
CLOSE