Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny nawiązuje kolejną współpraceW Radomiu powstaje Uniwersytet Dzieci i Młodzieży

24 listopada w Sali Senatu UTH w Radomiu podpisana została umowa pomiędzy uniwersytetem, Gminą Miasta Radomia oraz Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Przedmiotem umowy jest współpraca przy organizacji i promocji Radomskiego Uniwersytetu Dzieci i Młodzieży. Uczelnię reprezentował rektor prof. dr hab. Sławomir Bukowski:

Inicjatywa ta stwarza możliwość uzupełnienia edukacji szkolnej o wiedzę praktyczną nabywaną w laboratoriach uniwersyteckich pod okiem doświadczonej i fachowej kadry naukowej.

Komentarze