UTH ramię w ramię z wojskowymi naukowcamiUniwersytet Technologiczno-Humanistyczny podpisał umowę z Wojskowym Instytutem Techniki Pancernej i Samochodowej w Sulejówku

Dokument precyzuje warunki ścisłej współpracy, która obejmie zagadnienia naukowe, wdrożeniowe i dydaktyczne. Jak informuje rzecznik prasowy UTH prof. Dariusz Trześniowski, będą to m.in. wspólne badania naukowe, zwłaszcza w zakresie nowych technologii wytwarzania i wykorzystywania innowacyjnych materiałów.

Obie strony umowy podkreśliły, że współpraca przyniesie wymierne korzyści dla rozwoju nauki i obronności kraju a także poszerzy ofertę dydaktyczną dla studentów.

Komentarze