UTH w oficjalnym porozumieniem z Radomskim Klastrem MetalowymBędą dalej rozwijać współpracę – przedstawiciele Radomskiego Klastra Metalowego  i Wydziału Mechanicznego UTH podpisali już  oficjalne porozumienie  

Wydział Mechaniczny w oficjalnym porozumieniu z Radomskim Klastrem Metalowym. Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu podpisał właśnie umowę z Izbą Przemysłowo Handlową Ziemi Radomskiej reprezentującą grupę radomskich przedsiębiorstw metalowych. Dalsza współpraca będzie rozwijana na płaszczyźnie dydaktycznej oraz naukowo- badawczej – wyjaśnia rektor UTH prof. dr hab. Sławomir Bukowski:

O planach współpracy mówi prezes Izby Przemysłowo Handlowej Ziemi Radomskiej, Łukasz Białczak:

Radomski Klaster Metalowy wciąż się rozwija i poszukuje projektów krajowych jak i zagranicznych menedżer – dodaje grupy Przemysław Radomski:

Radomski Klaster Metalowy to kooperacja branży metalowej regionu radomskiego. Działa od 2011 roku i zrzesza 13 firm i instytucji.

Komentarze