UTH z Kartą ErasmusaRadomska uczelnia będzie dalej realizowała wymianę międzynarodową. Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu otrzymał właśnie Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego na lata 2021-2027. To rodzaj certyfikatu umożliwiający uczelni ubieganie się o fundusze na działania przewidziane programem

Radomska uczelnia z Kartą Erasmusa –  Projekt Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu dotyczący kryteriów realizacji wymiany międzynarodowej został przyjęty przez Komisję Europejską. Oznacza to, że przez najbliższe 7 lat uczelnia będzie mogła uczestniczyć w programie Erasmus i ubiegać się o fundusze na wyjazdy stypendialne studentów i pracowników naukowych.

Uzyskanie Karty Erasmusa jest warunkiem koniecznym dla wszystkich instytucji szkolnictwa wyższego, które chcą uczestniczyć w projektach mobilności studentów i uczonych. Na podstawie ważnej Karty uczelnie mogą uzyskać dofinansowanie na działania związane z organizacją wymiany, np.: na opiekę nad studentami czy kursy językowe. W ramach programu pokrywane są koszty pobytu uczestników za granicą – mówi dr hab. Dariusz Trześniowski, prof. i rzecznik prasowy UTH.

Program Erasmus wspiera międzynarodową współpracę szkół wyższych, umożliwia wyjazdy studentów na studia i praktyki, promuje mobilność pracowników naukowych i stwarza uczelniom możliwości udziału w projektach edukacyjnych wraz z partnerami zagranicznymi – tłumaczy prof. Trześniowski. Radomski uniwersytet uczestniczy w tym programie już od 23 lat.

W ramach programu Erasmus radomska uczelnia realizuje także międzynarodowy projekt badawczy E-DriveTour, którego zadaniem jest kształcenie w skali europejskiej inżynierów w obszarze elektromobilności.

Komentarze