V Regionalny Konkurs PoetyckiKozienicki Dom Kultury ogłosił V Regionalny Konkurs Poetycki dla lokalnych poetów

Uczestnikami konkursu mogą być pełnoletni poeci mieszkający w powiatach: kozienickim oraz radomskim. Na autorów najlepszych zgłoszeń czekają nagrody finansowe.

Regionalny Konkurs Poetycki to już tradycja w Kozienickim Domu Kultury.

– Sam fakt, że w tym roku organizujemy piątą edycję tego konkursu, może świadczyć o tym, jak bardzo jest on potrzebny. Głównym jego celem jest promocja rodzimej twórczości poetyckiej. Dla wielu osób piszących poezję to świetna okazja, aby przełamać się i podzielić swoją twórczością z innymi. Chętnych do udziału nie brakuje – tłumaczy dyrektor Kozienickiego Domu Kultury Elwira Kozłowska.

Kto może wziąć udział?

Konkurs skierowany jest do pełnoletnich (powyżej 18. roku życia) mieszkańców powiatów: kozienickiego i radomskiego, którzy piszą poezję.

Do konkursu zgłaszane są trzy wiersze, a utwory (wydruk, 3 egzemplarze) muszą być opatrzone godłem (jednowyrazowy pseudonim artystyczny). Nie należy zgłaszać tekstów wcześniej publikowanych i nagradzanych w innych konkursach.

Prace należy przysyłać do 2 marca (włącznie) na adres organizatora: Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka, ul. Warszawska 29, 26-900 Kozienice, z dopiskiem „Konkurs Poetycki”. Po ponownym otwarciu Centrum Kulturalno-Artystycznego będzie je można także dostarczyć osobiście.

Nagrody dla najlepszych

Oceną nadesłanych prac zajmie się specjalnie powołane jury, które wyłoni laureatów konkursu. Na autorów najlepszych zgłoszeń czekają nagrody finansowe: za I miejsce – 500 zł, II – 400 zł, III – 300 zł. Regulamin dopuszcza także przyznanie 3 wyróżnień po 100 zł każde.

Rozstrzygniecie konkursu planowane jest na 20 marca.

– Zazwyczaj konkurs jest także okazją do nawiązywania kontaktów i wymiany doświadczeń literackich między jego uczestnikami, a jego rozstrzygnięciom towarzyszą wydarzenia kulturalne. To czas, aby się spotkać, porozmawiać, wspólnie cieszyć się pięknem poezji. Mam nadzieję, że tak będzie również i w tym roku, a w marcu spotkamy się w Centrum Kulturalno-Artystycznym na uroczystym podsumowaniu – dodaje Elwira Kozłowska.

Szczegółowe informacje na temat konkursu można znaleźć w regulaminie, dostępnym na stronie internetowej www.dkkozienice.pl.

Dodatkowych informacji udziela również instruktor KDK Halina Koryńska, pod numerem telefonu 48 611 07 50 wew. 125 lub adresem e-mail: halina.korynska@dkkozienice.pl.

Komentarze