W Jastrzębi powstanie żłobek. Są już dodatkowe miejsca dla przedszkolakówPrzy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jastrzębi od przyszłego roku zacznie funkcjonować żłobek. Prace już się rozpoczęły, w szkole trwa remont, który ma na celu dostosowanie pomieszczeń do wymogów, które musi spełnić placówka

Na potrzeby utworzenia gminnego żłobka będą zaadaptowane pomieszczenia ZSP, w części budynku, w którym mieści się samorządowe przedszkole. W ramach zadania wykonane zostaną niezbędne prace budowlane i remontowe. Pomieszczenia będą dostosowane do aktualnych wymogów jakie muszą spełniać żłobki, w tym przepisów przeciwpożarowych.

– Pogoda sprzyja – mówi wójt gminy Jastrzębia, Wojciech Ćwierz – i jak dodaje – do końca roku to zadanie zostanie wykonane.

Na ten cel gmina pozyskała dotację z budżetu Państwa w kwocie 246 tys. złotych. 

Wcześniej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jastrzębi utworzono dwa dodatkowe oddziały przedszkolne. Dzięki temu udało się uzyskać 60 nowych miejsc dla najmłodszych – tłumaczy Ćwierz.

Na utworzenie dodatkowych oddziałów przedszkolnych, gmina Jastrzębia otrzymała dotację ze środków unijnych – 326 tysięcy złotych. Koszt utworzenia oraz utrzymania dodatkowych oddziałów przedszkolnych to kwota ponad 407 tysięcy złotych.

 

Komentarze