Wnioski o wsparcie w ramach programu „Aktywny Samorząd” do końca sierpniaW imieniu Gminy Miasta Radomia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje pilotażowy program „’Aktywny samorząd” ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. – Program podzielony jest na dwa moduły- informuje Justyna Piątek, rzecznik MOPS w Radomiu.

Moduł II zakłada pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Wnioski osób niepełnosprawnych w ramach tego programu można pobierać w siedzibie MOPS w Radomiu i składać do urn umieszczonych przy wejściu głównym oraz przy wejściu C (wejście boczne od parkingu) oraz za pośrednictwem poczty lub platformy ePUAP.

Komentarze