Wystawa WAR GAMES 1939…Dzieła inspirowane II wojną światową z perspektywy artystów, którzy jej osobiście nie doświadczyli – to prace tworzące Ogólnopolską Wystawę Sztuki WAR GAMES 1939. Wernisaż odbędzie się w niedzielę w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Celem wystawy jest przybliżenie indywidualnego podejścia artystów do konfliktu zbrojnego znanego jedynie z opowieści

Celem wystawy jest pokazanie, jak temat wojny rezonuje w artystach urodzonych po 1970 roku. To pokolenie, w przeciwieństwie do ich rodziców i dziadków nie miało bezpośredniego kontaktu z rzeczywistym konfliktem militarnym. Informacje o wojnie zostały przepuszczone przez różnego rodzaju filtry. Filtry narracji wcześniejszych twórców przekazywane głównie w filmach, literaturze, fotografiach i obrazach. Media ukształtowały nasze wyobrażenie wojny – II Wojny Światowej i wojny jako takiej. Od zachwytu do przerażenia. Od lęku po dumę. Całe spektrum emocji oraz doświadczeń estetycznych. Fascynująca może być obserwacja eksploracji przez artystów własnych przeżyć związanych ze zdarzeniami, w których nie uczestniczyli, a jednak nie są na nie obojętni. Twórcy nadają znaczenia rzeczom, zdarzeniom, zjawiskom związanym z obrazem wojny, który jest w nich budowany od dzieciństwa. Często zaskakujące, ale jakże wyraziste.

Uczestnicy wystawy: Daniel BIAŁOWĄS, Bartłomiej KACPRZAK, Krzysztof KOPEĆ, Tomek MISTAK, Dominik MORGAŚ, Veronika MOSZNIKOVA, Marcin NOGA, Łukasz RUDECKI, Łukasz RUDNICKI, Sylwester STABRYŁA, Jan Szczepan SZCZEPKOWSKI, Natalia SZOSTAK, Sabina TWARDOWSKA, Piotr WACHOWSKI, Paweł Witold WITKOWSKI, Mela YERKA, Karolina ZABORSKA

Kuratorzy wystawy: Łukasz RUDECKI, Paweł Witold WITKOWSKI

WAR GAMES 1939…
OGÓLNOPOLSKA WYSTAWA SZTUKI
w 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej

1 września (niedziela) 2019, godz. 16:45
wystawa czynna do 20 września
ŁAŹNIA – Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria
Radom, ul. Traugutta 31/33

Komentarze