Zamieszanie z komisjami na ostatniej sesji rady miejskiejZmiany dotyczące funkcjonowania komisji  przesuną się w czasie o miesiąc

Przewodnicząca rady miejskiej w Radomiu Kinga Bogusz powiedziała, że to radni Koalicji Obywatelskiej „urządzili polowanie na czarownice”, a zaistniała sytuacja była spowodowana błędem pisarskim. Inne zdanie ma na ten temat Magdalena Lasota, radna Koalicji Obywatelskiej, która była gościem Anety Pieńkowskiej w Mocnej rozmowie:

Ostatecznie zapadła decyzja o niepublikowaniu uchwały, w której doszło do 'omyłki pisarskiej’. Na najbliższej sesji czyli 25 października zostanie podjęta uchwała prostująca. Wtedy te zmiany, które radni na ostatniej sesji zadecydowali wejdą w życie.

 

Komentarze