full screen background image
Search

Zgłoś kandydata na bibliotekarza roku


Kochają książki, potrafią doradzić jaką książkę warto przeczytać. Bibliotekarze, bo o nich mowa, mogą zostać wyróżnieni tytułem Bibliotekarz Roku. Już można zgłaszać kandydatów do tytułu

Tytuł Bibliotekarza Roku przyznawany jest co roku przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Dniu Bibliotekarza i Bibliotek. Do tego tytułu mogą zostać zgłoszeni ci pracownicy, którzy odznaczają się wysokim profesjonalizmem pracy, cenią dobre relacje z czytelnikami, podnoszą kwalifikacje oraz wykazują się wyjątkową aktywnością zawodową.

Na to, kim będzie Bibliotekarz Roku 2018, duży wpływ ma ocena czytelników korzystających z radomskiej biblioteki i jej filii. Od zadowolenia użytkowników często zależy powodzenie zawodowe bibliotekarzy.

Kandydatów do tytułu Bibliotekarza Roku 2018 można zgłaszać osobiście w każdej filii i agendzie biblioteki, w sekretariacie, pocztą tradycyjną (Miejska Biblioteka Publiczna w Radomiu, ul. J. Piłsudskiego 12, 26-600 Radom; z dopiskiem „Bibliotekarz Roku″) lub elektroniczną (biblioteka@mbpradom.pl).

Wystarczy wypełnić formularz z krótkim uzasadnieniem swojej propozycji i przekazać go w dowolny sposób.

Nagrodę Bibliotekarza Roku ufundował wspierający radomską książnicę Czesław Kruk, przedsiębiorca i polonijny mecenas kultury.

Szczegółowe zasady przyznawania tytułu Bibliotekarza Roku oraz karta zgłoszeniowa znajdują się na stronie internetowej biblioteki: www.mbpradom.pl.

Zgłoszenia kandydatów do tytułu Bibliotekarz Roku 2018 przyjmowane są do 5 maja.

KomentarzeCLOSE
CLOSE