Złóż wniosek o stypendium kanadyjskieUzdolniona artystycznie młodzież z Radomia i regionu może składać wnioski o przyznanie stypendium fundacji Polish Orphans Charity. Nabór ruszył 1 czerwca, a wnioski przyjmowane będą do 30 czerwca. W tym roku do Radomia trafi ponad 41 tys. zł.

Już po raz jedenasty kanadyjska fundacja Polish Orphans Charity przyzna stypendia uzdolnionej artystycznie młodzieży z Radomia i regionu. Podstawowym warunkiem otrzymania wsparcia jest sieroctwo dziecka lub życie w rodzinie potrzebującej pomocy.

– Jest to specyficzne stypendium dlatego, że dla nas nie jest najważniejsze tylko to, czy dziecko wygrywa międzynarodowe konkursy. Nam bardziej zależy na tym, żeby pieniądze trafiły do dzieci, którym naprawdę są potrzebne. Pieniądze mają pomóc dziecku w rozwoju artystycznym – tłumaczy Krzysztof Gajewski, pełnomocnik zarządu fundacji Polish Orphans Charity i przewodniczący kapituły stypendialnej.

Stypendium może być przeznaczone wyłącznie na cele związane z rozwojem artystycznym, np. na zakup instrumentów, opłacenie kursów lub materiałów potrzebnych do pracy twórczej.

– Wnioski należy składać w sekretariacie Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Radomiu w pokoju 268. Wnioski można pobrać ze strony BIP Urzędu Miejskiego lub na stronie www.polishorphans.pl. Trzeba także przynieść zaświadczenie z MOPS-u o pobieranych zasiłkach – tłumaczy Izabela Kamińska z Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego.

Wnioski będą przyjmowane do 30 czerwca. W tym roku do Radomia trafi w sumie 41 tys. 266 zł. Dzięki tym pieniądzom fundacja rozda 15 stypendiów. Kwota jednego stypendium to 2 751 zł netto. Podatek opłaci miasto.
Wręczenie stypendiów nastąpi jesienią (we wrześniu lub październiku).

Przypomnijmy, stypendia otrzymują nie tylko dzieci w Radomiu, ale także w kilku innych miastach Polski, m.in. Kielcach i Warszawie.
Fundacja Polish Orphans Charity została założona w roku 2000 w Toronto w Kanadzie, przez dr Ryszardę Russ, inż. Barta Pasowskiego oraz dr Teda Kralkę. Od samego początku fundacja przyjęła sobie za cel niesienie pomocy polskim sierotom poprzez poprawę ich warunków wypoczynku i rozrywki w Domach Dziecka. Fundacja wspiera uzdolnione sieroty oraz dzieci żyjące w rodzinach potrzebujących pomocy poprzez przyznawanie stypendiów artystycznych. Pierwsze stypendia wręczono w roku 2007 w Radomiu. Od 2009 roku przyznawane są stypendia dla dzieci z całego Mazowsza.
Od trzech lat fundacja wspiera dom dziecka na Dominikanie.

Komentarze