17 projektów z regionu radomskiego w Budżecie Obywatelskim Mazowsza na 2022 rokBiblioteka przyszłości, doposażenie szpitala psychiatrycznego, Free(ra)dom Festival- to plany, których realizacja leży w rękach Radomian
Do drugiej edycji Budżetu mieszkańcy zgłosili 252 projekty, w tym 182 w podregionach i 70 ogólnowojewódzkich. Jak zauważa marszałek Adam Struzik, kolejna edycja BOM pokazała, że
mieszkańcy chcą aktywnie uczestniczyć w życiu regionu, mają
pomysły i chcą je realizować.

Każdy mieszkaniec Mazowsza będzie mógł oddać dwa głosy – jeden na projekt ogólnowojewódzki i jeden podregionalny. Głosować będzie można od 20 września do 10 października.

 

foto.mazovia.pl

Komentarze