Akt oskarżenia ws. Fabryki Łączników w RadomiuDziałanie na szkodę Fabryki Łączników w Radomiu – to zarzuty, które postawiła białostocka prokuratura pełnomocnikowi zarządu spółki Stanisławowi J. Oskarżonemu grozi nawet 8 lat więzienia

To pierwszy akt oskarżenia w sprawie Fabryki Łączników w Radomiu. Zdaniem prokuratury pełnomocnik zarządu spółki Stanisław J. miał przywłaszczyć na szkodę upadłego już radomskiego zakładu kwotę 185 tysięcy złotych, wystawiać poświadczające nieprawdę faktury VAT oraz wyrządzić spółce znaczne szkody majątkowej w łącznej kwocie ponad 626 tysięcy złotych poprzez zawieranie niekorzystnych dla fabryki umów.

Akt oskarżenia w tej sprawie skierował do sądu Podlaski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Białymstoku. Śledztwo było prowadzone przez Centralne Biuro Antykorupcyjne.

Komentarze