Aktywne organizacje pozarządowe z dofinansowaniemWczoraj w Muzeum Wsi Radomskiej Koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne i inne organizacje pozarządowe z regionu radomskiego podpisały umowy na realizację projektów i zakupów

Będzie to możliwe dzięki środkom z budżetu województwa. Umowy z beneficjentami podpisał wicemarszałek Rafał Rajkowski

W całym województwie dofinansowanie przyznano 604 organizacjom pozarządowym, na łączną kwotę niemal 3 mln zł.

Komentarze