full screen background image
Search

Andrzej Jakub Olejniczak i geometryści w Elektrowni


W piątek, 8 września Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia zaprasza na otwarcie dwóch wystaw.

Pierwsza to wystawa poplenerowa XXXIV Pleneru dla Artystów Posługujących się Językiem Geometrii. Sztuka a wartości ponadczasowe.

Będzie można na niej zobaczyć prace uczestników ubiegłorocznego XXXIV Międzynarodowego Pleneru dla Artystów Posługujących się Językiem Geometrii. Plener odbył się w dniach 2 – 10 września 2016 roku w Radziejowicach pod hasłem „Sztuka a wartości ponadczasowe”.

Ubiegłoroczny plener zgromadził 45 artystów, w tym 28 polskich i 17 zagranicznych z : Austrii, Francji, Hiszpanii, Japonii, Niemiec, Rosji, Szwecji i Szwajcarii.

Mimo że wszyscy uczestnicy pleneru należą do jednego nurtu sztuki zwanego abstrakcją geometryczną, zarówno ich postawy jak i twórczość są bardzo różnorodne pod względem treści i formy. Od twórczości dyktowanej wyłącznie intelektem i podporządkowanej ścisłym rygorom matematycznym poprzez malarstwo całkowicie wprawdzie wyabstrahowane, ale w odczuwalny sposób inspirowane otaczającą rzeczywistością, zwłaszcza pejzażem, aż po obrazy oddziałujące silnym napięciem emocjonalnym czy intensywnie zapraszające do medytacji.

Na uroczystości otwarcia wystawy swoją obecność zapowiedziała większość autorów eksponowanych prac.

Wystawa zostanie otwarta w piątek, 8 września o godz. 15. Ekspozycja będzie czynna do 29 października.

Natomiast godzinę później, czyli o godz. 16 zostanie otwarta wystawa prac Andrzeja Jakuba Olejniczaka – Plane Transformation from the Series Vanishing Space.

Cykl prac zatytułowany Transformacja Płaszczyzny jest jedną z prób odkrycia podwójnej zależności. Jedną z nich jest element monochromatycznej bazy — tła z utajonym dynamizmem ledwo dostrzegalnych natężeń, którego porządek jest zakłócony poprzez załamania i rozcięcie powierzchni. Ten drugi aspekt ma głębsze działanie, gdyż przez relację światła i cienia uzyskuje dodatkową cechę zmienności i przenikania przez warstwę tła tworząc nowe napięcia dynamiczne. Powoduje to wariacje w postrzeganiu reliefu i staje się mechanizmem transformującym te kompozycje. W końcowym rezultacie odbiorca jest decydującym choreografem tych zdarzeń, a moja rola sprowadza się do tworzenia struktur, które zapraszają do interakcji i nowego postrzegania.

 

Andrzej Jakub Olejniczak, ur. 1948 roku w Łodzi. Jest absolwentem Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi (dawnej PWSSP). Studiował malarstwo i kompozycję m. in. w pracowniach profesorów: S. Fijałkowskiego, T. Jaśkiewicza, L. Kunki oraz projektowanie graficzne w pracowniach: B. Balickiego, S. Łabęckiego, K. Lenka i K. Zielińskiego.

Artysta swój czas i wyobraźnię dzieli pomiędzy sztukę użytkową a działalność artystyczną, bez wysiłku poruszając się pomiędzy 2- i 3-wymiarowymi poszukiwaniami w malarstwie, fotografii, rzeźbie i sztuce generatywnej. Zajmuje się też projektowaniem wnętrz i przedmiotów. Jego prace znajdują się w wielu prywatnych kolekcjach zarówno w Stanach Zjednoczonych jak i w Polsce.

W swojej pracy twórczej Andrzej Jakub Olejniczak poszukuje relacji pomiędzy przestrzenią a kolorem i w ten sposób dociera do nowych rozwiązań wizualnych. Często jego sztuka skupia się na zjawiskach przypadkowości i nieprzewidywalnej naturze tych zjawisk w procesie twórczym.

Wystawę prac Andrzeja Jakuba Olejniczka będzie można oglądać w Elektrowni do 29 października.

Fot. udostępnione przez MCSW Elektrownia

Źródło MCSW Elektrownia

Komentarze