full screen background image

Będzie kolejny konkurs na dyrektora teatruW Biuletynie Informacji Publicznej pojawiła się informacja o zamiarze ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu

Postępowanie konkursowe rozpocznie się z dniem ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Powszechnego, nie później niż w dniu 15 lipca 2019 roku. Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego planuje się na dzień 23 sierpnia 2019 r.
Przypomnijmy, że poprzedni konkurs na dyrektora ‚Powszechnego’ nie został rozstrzygnięty. Swoje zastrzeżenia do niego przedstawiło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. MKiDN wysłało pismo do władz Radomia, w którym wskazuje nieprawidłowości przy przeprowadzeniu konkursu. Chodzi o to, że podczas drugiego etapu procedury konkursowej nie została przeprowadzona dyskusja członków Komisji na temat złożonych ofert i przeprowadzonych rozmów z uczestnikami drugiego etapu. – Brak dyskusji należy uznać za poważny błąd w procedurze, który nie pozwolił na wymianę poglądów pomiędzy członkami Komisji – czytamy w piśmie ministerstwa kultury.

Komentarze