full screen background image

Bernarda Dudek – nowy dyrektor szpitala w PionkachBernarda Dudek została dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach. Taką decyzję podjął Zarząd Powiatu po dwóch konkursach na to stanowisko, do których zgłaszała się tylko jedna osoba.

Konkurs na dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach został ogłoszony na początku kwietnia 2019 roku. Nastąpiło to po odwołaniu z funkcji dyrektora Pana Sławomira Idzikowskiego. Pełniącą jego obowiązki została Pani Bernarda Dudek.

Wpłynęła jednak tylko jedna oferta. Zgodnie z procedurą konkursową, Zarząd Powiatu ogłosił kolejną rekrutację. Oferty można było składać do 16 maja. W ponownym konkursie również złożono jedną ofertę. Podobnie jak w pierwszym postępowaniu, znów aplikowała jedna osoba. W obu przypadkach była to Pani Bernarda Dudek.

– Komisja konkursowa nie wybrała kandydata, gdyż nie spełniono ustawowego wymogu zgłoszenia co najmniej dwóch kandydatów w naborze na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach – mówi Roman Frąk, wicestarosta radomski. – Zgodnie z prawem, wobec powyższej sytuacji Zarząd Powiatu nawiązuje stosunek pracy lub zawiera umowę cywilnoprawną ze osobą przez siebie wskazaną po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej. Taka prośba została wystosowana, a Komisja w dniu 24 maja wydała opinię pozytywną – dodaje wicestarosta.

Podczas posiedzenia Zarządu Powiatu, które odbyło się w dniu 28 maja 2019 roku, zdecydowano, że Pani Bernarda Dudek została powołana na dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach.

Bernarda Dudek ma 45 lat, pochodzi z Warszawy. Jest absolwentką Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją zarządzanie finansami przedsiębiorstw, a także studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w zakresie zamówień publicznych oraz administrowania funduszami unijnymi. Ukończyła też studia doktoranckie w Szkole Głównej Handlowej. Jest certyfikowanym specjalistą w zakresie zamówień publicznych, ekspertem Ministerstwa Zdrowia, wieloletnim pracownikiem administracji publicznej, posiada doświadczenie w realizacji i zarządzaniu projektami współfinansowanymi z Funduszy Europejskich, realizacji zadań dla podmiotów leczniczych oraz jednostek samorządu terytorialnego. Biegle zna język angielski i rosyjski.

Komentarze