full screen background image

Bezcenne zabytki kultury łużyckiej w zbiorach „Malczewskiego”Unikatowe zabytki kultury łużyckiej trafiły do Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu. To przedmioty pochodzące z epoki brązu z terenu Ziemi Radomskiej. Wśród nich znalazły się ornamentowane nagolenniki czy bransoleta wielozwojowa

Poszedł do lasu po robaki na ryby, a wykopał nagolenniki z epoki brązu. Mieszkaniec Ziemi Radomskiej znalazł bezcenne zabytki kultury łużyckiej i przekazał je Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków. Przedmioty trafiły dziś do kolekcji archeologicznej Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu – mówi Witold Bujakowski, kierownik radomskiej delegatury Mazowieckiego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.

Wśród przekazanych „Malczewskiemu” zabytkowych przedmiotów znalazły się ornamentowane nagolenniki, fragment naczynia, żelazna podkówka i bransoleta wielozwojowa. Zdaniem Małgorzaty Cieślak-Kopyt, kierownik działu archeologii w muzeum, to znaleziska wotywne, czyli ofiary dla bogów.

Zabytki kultury łużyckiej, które wzbogaciły kolekcję „Malczewskiego” pochodzą z VI w.p.n.e.

Szacowana wartość każdego z przekazanych przedmiotów to nawet kilkaset tysięcy złotych.

W Polsce przepisy obligują do tego, by wszelkie znaleziska zgłaszać placówkom muzealnym.

 

Komentarze