Budowa Portu Lotniczego Radom-SadkówTrzy umowy dotyczące budowy radomskiego lotniska zostały podpisane przez prezesa PPL Mariusza Szpikowskiego oraz przedstawicieli firm będących wykonawcami inwestycji. – To kamień milowy w historii Radomia – podkreślali podczas konferencji prasowej marszałek Adam Bielan, poseł Marek Suski oraz minister Mikołaj Wild.

Podpisanie umów poprzedziło omówienie harmonogramu prac dotyczących budowy Portu Lotniczego Radom-Sadków, rozwoju infrastruktury transportowej oraz przedstawienie dalszych planów i założeń przez Mariusza Szpikowskiego, prezesa Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze”, które od 2018 roku jest właścicielem radomskiego lotniska.

– Lotnisko w Radomiu na dzień dzisiejszy jest jednym lotniskiem w 100% kontrolowanym, projektowanym i rozwijanym przez PPL. Ze względu na potencjał demograficzny Radomia to lotnisko będzie miało jak największy sens również po uruchomieniu Centralnego Portu Komunikacyjnego. Port Lotniczy Radom-Sadów jest projektowany jako lotnisko czarterowe oraz zdolne do obsługiwania ruchu nisko kosztowego. Projektujemy od początku funkcjonalność tego lotniska, inny układ dróg kołowania, płyt postojowych, parkingów i dróg dojazdowych. Ten terminal, który jest teraz, wkrótce będzie rozebrany do gołej ziemi, ponieważ nowy terminal musi spełniać warunki galerii handlowej. Poza drogami będziemy stawiali również na budowę parkingów. Docelowo lotnisko w Radomiu będzie stopniowo rozbudowywane do obsługiwania ok. 10 mln pasażerów rocznie. Przy samym dworcu planujemy wybudowanie dworca autokarowego z 15 stanowiskami postojowymi. Mając na względzie infrastrukturę terminala, powstanie ok. 30 stanowisk check-in. Będziemy posiadali 8+1 stanowisk kontroli bezpieczeństwa, 10 bramek wylotowych z podziałem na strefy Schengen i non-Schengen, po 8 stanowisk kontroli dokumentów na odlotach i przylotach oraz 3 karuzele odbioru bagażowego – mówił prezes PPL Mariusz Szpikowski.

Do najważniejszych inwestycji związanych z przebudową radomskiego lotniska należy budowa terminala, drogi startowej oraz układu drogowego. Rozwój strefy Airside Portu Lotniczego Radom-Sadków w latach 2019-2020 zakłada: wydłużenie drogi startowej do 2.500 metrów, stworzenie nowego systemu dróg kołowania, włącznie z zatoką postojową po wschodniej części drogi startowej oraz 11 stanowisk przy pirsie, włącznie z dwoma dla samolotów kodu E, zbudowanie S=stanowiska odladzania dla 2 samolotów kodu C i 1 kodu E, stworzenie miejsca przeznaczonego do przechowywania sprzętu obsługi naziemnej, wybudowanie stacja paliw Jet-A1 oraz umożliwienie dostępności 24/7. Inwestycje w system drogowy to przede wszystkim uruchomienie zachodniej obwodnicy Radomia, która znacząco skróci czas dojazdu dla pasażerów z obszaru aglomeracji warszawskiej.

– Zawsze powtarzam, że budowa lotniska w Radomiu jest jednym z najważniejszych wydarzeń w historii Ziemi Radomskiej. Podpisane dziś przez pana prezesa Mariusza Szpikowskiego trzy umowy to ważny krok w kierunku wybudowania lotniska. Co ważne, lotnisko to będzie świetnie skomunikowane zarówno poprzez drogi, jak i trasy kolejowe – zapowiedział wicemarszałek Adam Bielan.

– Podjęliśmy zadanie skomunikowania całej Polski z centralnym punktem, którym ma być Centralny Port Komunikacyjny. Jego bardzo ważnym elementem będzie węzeł komunikacyjny Radomia. Budowa radomskiego lotniska to przede wszystkim projekt biznesowy, który powinien przynieść zyski dla samego lotniska jednocześnie rozwijając miasto i dając nowe miejsca pracy. Mamy szansę w ciągu najbliższych trzech lat stworzyć węzeł komunikacyjny w Radomiu z wykończoną trasą kolejową z Radomia, wykończoną trasą S-7 i rozpoczętą trasą S-12, która połączy Radom ze wschodu na zachód – podkreślił poseł Marek Suski, Szef Gabinetu Politycznego PRM.

Centralny Port Komunikacyjny (CPK)  to koncepcja węzła transportowego opartego na zintegrowanych ze sobą węzłach: lotniczym i kolejowym, spójnych z układem sieci drogowej. Węzeł ma być zlokalizowany pomiędzy Warszawą a Łodzią. – Nawet najlepiej przygotowane lotnisko bez dostatecznych połączeń drogowych i kolejowych nie zafunkcjonuje. Radom znajduje się na skrzyżowaniu 4 szlaków: płn.-płd.-wsch.-zach. Z jeden strony to połączenie S-7, a z drugiej S-12, na czym lotnisko na Sadowie zyskuje i jeszcze bardziej zyska. Dzięki przebudowie lotniska region ten stał się nasycony inwestycjami drogowymi i kolejowymi. Z tego płyną korzyści zarówno dla radomian, Mazowszan jak i dla całego systemu komunikacyjnego w kraju – stwierdził Mikołaj Wild, Pełnomocnik Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego dla RP.

Umowy zawarte w dniu 27.02.2019 r.:

Wykonanie projektu budowlanego wraz z Programem Funkcjonalno – Użytkowym dróg kołowania oraz płyt postojowych.

Wykonawca – Konsorcjum: Innebo Group sp. z o.o., Projekt Plus sp. z o.o

Wartość inwestycji: 3 000 000,00 PLN

Wykonanie projektu budowlanego wraz z Programem Funkcjonalno – Użytkowym budowy Terminala dla Lotniska Radom – Sadków.

Wykonawca – Konsorcjum: · GMT sp z o.o., PIG Architekci sp z o.o.

Wartość inwestycji: 1 881 899,98 PLN

Wykonanie projektu budowlanego wraz z Programem Funkcjonalno – Użytkowym w zakresie parkingów, dróg miejskich, miejsc postojowych i dworców.

Wykonawca – Konsorcjum: Arcadis sp z o.o., WLC Inżynierowie sp z o.o.

Wartość inwestycji: 1 485 000,00 PLN

Komentarze