Budżet Radomia na 2021 rok przyjętyRadni Rady Miejskiej w Radomiu przyjęli prezydencki projekt uchwały budżetowej na 2021 rok. Za głosowało 13 radnych, od głosu wstrzymało się 14 rajców

Po kilkugodzinnej dyskusji podczas poniedziałkowej sesji Rady Miejskiej, która odbywała się w trybie zdalnym, rajcy w pierwszym głosowaniu przyjęli budżet miasta na 2021 rok. W prezydenckim projekcie uchwały budżetowej uwzględnione zostały niektóre poprawki zgłoszone przez radnych Prawa i Sprawiedliwości, w tym m.in. zabezpieczenie 300 tysięcy złotych na podwyżki dla pracowników pomocy społecznej – Domów Pomocy Społecznej oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Zgodnie z założeniami projektu uchwały budżetowej dochody miasta w 2021 roku mają wynieść 1 miliard 345 milionów złotych. Wydatki z kolei to 1 miliard 408 milionów złotych. Różnicę pomiędzy dochodami miasta, a planowanymi wydatkami pokryją kredyt – 40 mln zł, niewykorzystane środki wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków – kwota ok. 22 milionów złotych oraz wcześniejsza spłata pożyczki, co pozwoli zaoszczędzić ok 1 miliona 200 tysięcy złotych.

Jeżeli chodzi o wydatki w budżecie Radomia na 2021 rok to największa kwota, bo blisko 500 milionów złotych z miejskiej kasy zostanie przeznaczona na oświatę. Na inwestycję miasto planuje w przyszłym toku wydać 134 miliony złotych. Wśród kontynuowanych zadań, wpisanych do przyszłorocznego budżetu znalazły się – budowa trasy N-S czy wyposażenie Centrum Rehabilitacji. Nowe zadania, które zostały uwzględnione to m.in. budowa wiaduktu w ciągu ulic Żeromskiego i Lubelskiej, budowa żłobka na Borkach oraz opracowanie dokumentacji dotyczącej przebudowy układu drogowego w sąsiedztwie ulicy Zbrowskiego w Radomiu.

Z uwagi na nieuwzględnienie wszystkich zgłoszonych do projektu uchwały poprawek, 14 radnych PiS wstrzymało się od głosu. Za budżetem zagłosowało 12 radnych Koalicji Obywatelskiej oraz radny niezależny Kazimierz Woźniak. 

Komentarze