full screen background image

Budżet Radomia za 2018 wykonany w 98%Dochód miasta za rok 2018 wyniósł 1 mld 203 mln zł, a wydatki 1 mld 239 mln zł. Deficyt to kwota prawie 36 mln zł. Prezydent Radomia Radosław Witkowski podsumował dziś wykonanie budżetu miasta za ubiegły rok

Budżet Radomia za 2018 rok został wykonany w prawie 98%. To ważne informacje, gdyż lada dzień radni będą głosowali nad udzieleniem prezydentowi absolutorium za wykonanie budżetu.

– Na inwestycje wydaliśmy ponad 136 mln zł – mówi Radosław Witkowski, prezydent miasta.

Ważnym punktem w budżecie jest nadwyżka operacyjna, dzięki której można sfinansować kolejne inwestycje. W 2018 roku wyniosła ponad 54 mln zł i była większa niż w roku poprzednim. Dlaczego jest to tak ważny punkt wyjaśnia Sławomir Szlachetka, skarbnik miasta

Budżet i sprawozdanie finansowe oceniła już Komisja Rewizyjna, która wypowiedziała się negatywnie w tej sprawie. Natomiast Regionalna Izba Obrachunkowa pomimo zastrzeżeń, wydała pozytywną opinię o wykonaniu uchwały. -Obawiam się, że mimo to radni nie udzielą mi absolutorium – mówi prezydent Radomia Radosław Witkowski.

W porównaniu z 2017 rokiem zwiększyły się wydatki na edukację. – Subwencja oświatowa pokryła tylko niewielką część tego wzrostu. Z budżetu miasta musieliśmy dołożyć o ponad 25 milionów więcej niż w roku poprzednim. To odpowiedź na pytanie m.in. o skutki reformy edukacji – podkreśla prezydent Radosław Witkowski.

Kolejną ważną informacją jest wysokości zadłużenia miasta. Za rok 2018 zadłużenia Radomia wynosi 515 mln zł. W tym roku miasto ma zaciągnąć kolejny kredyt na 80 mln zł.

Radni udzielą absolutorium?

Udzielenie absolutorium to nic innego jak rozliczenie prezydenta z wykonania budżetu za poprzedni rok. To może się nawet zakończyć pozbawieniem prezydenta stanowiska. Jeśli prezydent Radosław Witkowski nie otrzymałby absolutorium, otwierałoby to drogę do referendum w sprawie jego odwołania. Opozycja zapowiada, że o poparcie prezydentowi nie będzie łatwo. Zwłaszcza, że nie ma on większości w Radzie.

O tym czy radni udzielą prezydentowi miasta absolutorium dowiemy się w poniedziałek podczas sesji absolutoryjnej.

Komentarze