full screen background image

BUILD BRIDGES – NOT FENCES – innowacyjny program edukacji medialnejRuszył autorski program American Corner Radom pn. BUILD BRIDGES – NOT FENCES: BUDUJ MOSTY, NIE MURY. Głównym celem projektu jest inspirowanie, integrowanie i angażowanie uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych w życie szkolne, życie kulturalne w regionie oraz w sprawy obywatelskie społeczności lokalnej.

Program BUILD BRIDGES – NOT FENCES to przedsięwzięcie ukierunkowane na budowanie dialogu i umacnianie relacji między młodzieżą polską, romską i ukraińską poprzez uczestnictwo i wspólną realizację innowacyjnego programu edukacji medialnej.

– Program dedykowany jest osobom, które chcą wiedzieć wiedzieć na temat wielokulturowości. Zjawisko migracji jest coraz bardziej intensywne także i w naszym regionie. Musimy zrobić wszystko, by móc się z tą sytuacją umiejętnie zmierzyć. Głównym celem programu jest inspirowanie, angażowanie i integrowanie mniejszości nagrodowych. Dotyczy on zarówno nauczycieli pracujących z mniejszościami narodowymi, jak i samych uczniów – mówi Urszula Malmon z American Corner Radom.

Dodatkowym celem projektu jest poszerzenie wiedzy na temat umiejętności korzystania z mediów i informacji wśród nastolatków oraz zapewnienie nauczycielom przydatnych narzędzi i wiedzy potrzebnej do prowadzenia wartościowych programów w oparciu o różne aspekty edukacji medialnej.

– Będziemy chcieli wyposażyć nauczycieli w środki medialne do pracy z uczniami, którzy pochodzą z różnych grup etnicznych. Uczniowie będą pracowali w profesjonalnych studiach medialnych pod opieką specjalistów z zakresu mediów, w tym psychologów oraz trenerów. Używając takich narzędzi, chcemy pokazać w jaki sposób powinno się nauczać o wielokulturowości, jak łagodzić problemy, które mogą się pojawić i jak pomóc tym osobom w integrowaniu się ze społecznością lokalną tak, aby zaistnieli zarówno w środowisku szkolnym oraz poza nim – tłumaczy Urszula Malmon.

Program o nazwie: BUILD BRIDGES – NOT FENCES składa się z dwóch części:

a) złożonego cyklu praktycznych warsztatów dziennikarskich i filmowych skierowanych do uczniów polskich, romskich i ukraińskich mieszkających w Radomiu

b) cyklu innowacyjnych szkoleń z zakresu umiejętności korzystania z mediów dla nauczycieli pracujących z uczniami należącymi do mniejszości narodowych.

Celem obu części programu będzie pogłębianie wiedzy na temat wielokulturowości za pośrednictwem współczesnych mediów, budowanie umiejętności korzystania z mediów, wdrażanie nowoczesnych programów nauczania z uwzględnieniem edukacji medialnej. Cel nadrzędny – to podnoszenie i umacnianie świadomości grup mniejszościowych, a w konsekwencji pełniejsza integracja z lokalną społecznością .

Pracując pod okiem doświadczonych specjalistów ds. mediów, psychologów, praktyków i trenerów mediów, obrońców praw człowieka, działaczy społecznych i inspirujących liderów, zarówno z Polski, jak i zagranicy, w tym z Alumni, wykładowców i zaproszonych gości – uczestnicy projektów (uczniowie i pedagodzy) stworzą cenne treści medialne (uczniowie przygotują 4 reportaże) i przyczynią się do działań związanych z umiejętnością korzystania z mediów (nauczyciele będą pracować nad innowacyjnymi szkolnymi inicjatywami w zakresie umiejętności korzystania z mediów, nauczaniem wielokulturowości za pośrednictwem mediów). Organizując ten projekt i zachęcając uczniów do pracy w zespołach międzykulturowych, planujemy zbudować sieć kontaktów i poprawić wzajemne zrozumienie między polskimi, romskimi i ukraińskimi nastolatkami z naszego regionu.

– Ze względu na nasilające się zjawisko migracji, szybko zmieniającą się sytuację etniczną, dyskryminację, analfabetyzm i problem wykluczenia, program BUILD BRIDGES – NOT FENCES jest niewątpliwie bardzo potrzebny w regionie, nie tylko w szkołach, ale także poza nią. Sprawiedliwy dialog między mniejszościami i mieszkańcami, a także wprowadzanie kwestii dyskryminacji do debaty publicznej jest obecnie koniecznością – dodaje Urszula Malmon z American Corner Radom.

American Corner Radom zachęca młodzież (12-18 lat) oraz nauczycieli do udziału w projekcie. Udział w programie jest bezpłatny.

Od lewej: Magdalena Zawadzka, Urszula Malmon

KONFERENCJA „ZAOPIEKUJ SIĘ SOBĄ NAUCZYCIELU”

IATEFL Poland i Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli serdecznie zapraszają na II konferencję „Zaopiekuj się Sobą Nauczycielu”, podczas której uczestnicy wydarzenia dowiedzą się m.in. jak budować mosty i porozumienia między sobą. Konferencja odbędzie się w dniach 30 – 31 marca br. w Radomiu, ul. Traugutta 31/33.

– Nasza konferencja skierowana jest przede wszystkim do nauczycieli, ponieważ to oni będą potem pracować czy ze swoimi klasami, czy z grupami mniejszościowymi. Na bazie naszych obserwacji wiemy, że absolutnie warto inwestować w budowanie zrozumienia, w empatię. Cały program naszej konferencji się w to wpisuje. W ramach konferencji odbędą się sesje zarówno typowo metodyczne, jak i prowadzone przez trenera czy psychologa. Konferencja będzie poświęcona temu, jak budować mosty i porozumienia między sobą oraz jak współpracować z innymi organizacjami. Dzięki nowoczesnym metodom i psychologii mamy sposoby na to, aby usprawnić system nauczania. Możemy sprawić, że staniemy się bardziej otwarci na to, co przychodzi z zewnątrz. Czekam z dużą radością na ten weekend, bo zadzieje się tam dużo dobrych rzeczy – mówi Magdalena Zawadzka, reprezentantka regionu radomskiego Stowarzyszenia Języka Angielskiego.

Zapisy na konferencję „Zaopiekuj się Sobą Nauczycielu” odbywają się poprzez stronę internetową: www.rodon.radom.pl/konferencje

Udział w konferencji jest bezpłatny. Istnieje również opcja wyboru jednego dnia.

Organizatorzy zachęcają do szybkiej rejestracji. Liczba miejsc ograniczona do 100.

 

Komentarze