full screen background image

Co dalej z kierunkiem lekarskim?Polska Komisja Akredytacyjna wydała negatywną opinię dla kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu. Komisja zarzuca uczelni, że ta nie zapewniła studentom odpowiednich warunków do nauki

Polska Komisja Akredytacyjna wystawiła negatywną ocenę dla kierunku lekarskiego na UTH, ponieważ uczelnia nie posiada prosektorium. Komisja wykazała, że badania i nauka anatomii odbywały się przy wykorzystaniu wirtualnych stołów sekcyjnych, a nie prawdziwych. Dlatego część studentów nie jest przygotowana do przeprowadzania anatomicznego badania. Studenci zasygnalizowali także, iż kilkukrotnie zdarzyły się sytuacje, w których treści wykładów nie pokrywały się z treściami realizowanymi na zajęciach praktycznych.

Ponadto na przykład podczas zajęć z fizjologii nigdy nie przeprowadzano oceny wpływu wysiłku fizycznego na układ sercowo-naczyniowy i oddechowy. Na wydziale nie ma też wystarczającej liczby wyposażonych sal ćwiczeniowych dla poszczególnych przedmiotów. Dla przykładu, zajęcia praktyczne z anatomii i fizjologii prowadzone są w tych samych trzech pomieszczeniach. Również niepełne jest wyposażenie sali laboratoryjnej, w której odbywają się ćwiczenia z biochemii i chemii. Studenci nie mają więc możliwości wykonywania czynności laboratoryjnych oraz prostych badań naukowych. Ponadto wśród kadry naukowo-dydaktycznej znajdują się osoby bez aktualnego dorobku naukowego.

Negatywna opinia dla kierunku lekarskiego została wydana w lipcu. Radomski uniwersytet zwrócił się o ponowne rozpatrzenie sprawy, a komisja podtrzymała negatywną ocenę co do jakości kształcenia na kierunku lekarskim UTH.

Z jakimi konsekwencjami musi się liczyć uczelnia jeszcze nie wiadomo. Jutro rektor prof. Zbigniew Łukasik ma przedstawić swoje stanowisko w tej sprawie.

Komentarze